CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Skúšky

Posledným krokom je výber typu skúšky, ktorá by vyhovovala Vašim potrebám a požiadavkám, ako aj oboznámenie sa s podrobnosťami o skúškach, ako je trvanie, počet bodov na úspešné absolvovanie, cena a študijné predpoklady.

Typy skúšok

Czech and Slovak Testing Board ako členský board ISTQB® ponúka tri varianty ISTQB® certifikačných skúšok:
Otvorené skúšky
Pravidelné termíny skúšok, na ktoré sa môže prihlásiť ktokoľvek. Tieto skúšky sú bežne vykonávané v Prahe, Brne, Bratislave a Košiciach. Ostatné mestá pridávame podľa záujmu kandidátov.
Online skúšky
CaSTB po novom ponúka aj online skúšky z pohodlia Vášho domova. Skúšky sú vykonávané v špeciálnom režime, preto sa prosím najprv zoznámte s pravidlami v sekcii Pravidlá skúšok.
Súkromné skúšky
Súkromné skúšky sú poskytované pre spoločnosti, poskytovateľov školení alebo skupiny osôb na nimi zvolený dátum a miesto. Podmienkou však je mať aspoň 6 kandidátov (4 v prípade člena ISTQB® Partner Programu). O takýto termín môžete požiadať prostredníctvom certifications@castb.org.

Podrobnejšie informácie sú k dispozícii na stránke Pravidlá skúšok.

Pravidlá skúšiek

Ponúkané skúšobné moduly

CaSTB v súčasnosti ponúka nasledujúce certifikačné skúšky ISTQB®. Podrobnosti o jednotlivých moduloch nájdete v časti Schéma certifikácií.

ISTQB® Certifikovaný Tester, základná úroveň

Certifikačný modul (kód) Jazyk Dĺžka (min)* Počet otázok Max bodov Body na prejdenie 65% Cena bez DPH**
CTFL v4.0 (CTFL) EN, CZ, SK 60/75 40 40 26 150 € / 3600 Kč***
CTFL 2018 v3.1.1 (CTFL) EN, DE, CZ, SK
Agile Tester (CTFL-AT) EN, CZ

 

ISTQB® Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň

Certifikačný modul (kód) Jazyk Dĺžka (min)* Počet otázok Max bodov Body na prejdenie 65% Cena bez DPH**
Test Manager (CTAL-TM) EN 180/225 65 115 75 200 € / 4800 Kč
Test Analyst v3.1 (CTAL-TA) 120/150 40 80 52
Technical Test Analyst v4.0 (CTAL-TTA) 120/150 45 78 51
Agile Technical Tester (CTAL-ATT) EN 90/113 40 64 42 150 € / 3600 Kč


Full Core (CTAL-Full)
Certifikát je vydáný zdarma po absolvování certifikácií CTAL TM, TA, TTA. Zašlite žiádosť na adresu info@castb.org a získajte ju.

 

ISTQB® Certifikovaný Tester, špecialista

Certifikačný modul (kód) Jazyk Dĺžka (min)* Počet otázok Max bodov Body na prejdenie 65% Cena bez DPH**
Acceptance Tester (CT-AcT) EN 60/75 40 40 26 150 € / 3600 Kč
Automotive Software Tester (CT-AuT)
Gambling Industry Tester (CT-GT)
Game Testing (CT-GaMe)
Mobile Application Tester (CT-MAT)
Model-based Tester (CT-MBT)
Usability Testing (CT-UT)
AI Testing (CT-AI) 60/75 40 47 31 150 € / 3600 Kč
Performance Tester (CT-PT) 90/113 40 40 26 150 € / 3600 Kč
Test Automation Engineer (CT-TAE) 90/113 40 75 49 150 € / 3600 Kč
Security Tester (CT-Sec) 120/150 45 80 52 200 € / 4800 Kč

 

ISTQB® Certifikovaný Tester, expertná úroveň

Certifikačný modul (kód) Jazyk Detaily skúšky Cena bez DPH**
Test Management Managing the Test Team (CTEL-TM-MTT) EN Viď Expert Level Exam Structure and Rules 250 € / 6000 Kč
Test Management Operational Test Management (CTEL-TM-OTM)
Test Management Strategic Test Management (CTEL-TM-SM)
Level Assessing Test Processes (CTEL-ITP-ATP) EN Viď Expert Level Exam Structure and Rules 250 € / 6000 Kč
Implementing Test Process Improvement (CTEL-ITP-ITPI)


* Kandidáti skladajúci skúšku v inom, než rodnom jazyku a kandidáti so znevýhodnením (napr. dyslexiou) dostanú 25 % času navyše.
** Cena skúšok je rovnaká pre všetky pokusy a typy skúšok.
*** Možnosť uplatniť zľavu 50% na CTFL 4.0 pre držiteľov starších verzií certifikátov CTFL.

Certifikačné autority

Czech and Slovak Testing Board autorizuje certifikačné autority na vykonávanie certifikačných skúšok po každom akreditovanom školení.

V závislosti od dopytu na trhu certifikačné orgány poskytujú aj skúšky, ktoré nesúvisia s konkrétnym školením (tzv. otvorené skúšky). V prípade záujmu kontaktujte priamo naše certifikačné autority:

CaSTB

Czech and Slovak Testing Board

Certifikačná autorita pre Českú republiku a Slovensko, Členský board ISTQB®

Česká společnost pro jakost (ČSJ)

Česká společnost pro jakost

Certifikačná autorita pre Českú republiku

Študijné predpoklady


Niektoré z modulov ISTQB® Certifikačnej schémy majú pevne stanovené podmienky:

 • Certifikát zo základnej úrovne (CTFL) je potrebný pre absolvovanie skúšky zo všetkých ďalších ISTQB® modulov.
 • Kandidáti na expertnú úroveň musia splniť kritériá popísané na stránkach istqb.org.

Na úspešné zloženie certifikačnej skúšky je doporučené:

 • Mať cca 1 rok praktických skúseností pre moduly na základnej úrovni a cca 3 roky pre moduly na pokročilej úrovni.
 • Pochopiť oblasti a praktiky popísané v učebnej osnove pre daný modul. Učebné osnovy sú dostupné v časti Na stiahnutie alebo na stránkach istqb.org.
 • Oboznámiť sa s konkrétnymi termínmi (kľúčovými slovami) v danom module. Slovník ISTQB® je pre tento účel k dispozícii v rôznych jazykoch.
 • Použiť literatúru uvedenú v učebných osnovách, aby ste získali viac podrobností o teórii alebo uplatňovaní konkrétnych praktík uvedených v učebných osnovách.
 • Prejsť dokument Exam Structure and Rules pre daný modul aby ste sa oboznámili so zložením otázok v certifikačnej skúške.
 • Prejsť kategorizáciu otázok známu ako K-Levels
 • Spraviť vzorovú skúšku (Sample Exam) dostupnú pre každý modul aby ste si otestovali svoje vedomosti.
  POZOR: Úspešné absolvovanie vzorovej skúšky nie je v žiadnom prípade zárukou úspešného absolvovania certifikačnej skúšky.
 • Absolvovať Akreditované školenie poskytované našimi partnermi, ktorých CaSTB akredituje na jednotlivé moduly. Absolvovať školenie sa veľmi odporúča hlavne pre pokročilé moduly.

Certifikáty

Úspešní kandidáti obdržia certifikát potvrdzujúci ich úspech v elektronickej podobe. Všetci úspešní kandidáti môžu byť zaradení do databáze ISTQB® Successful Candidates Registry, ktorá je k dispozícii na webe scr.istqb.org (žiadosť sa podáva pri prihlásení na skúšku).
 
Certifikáty sú platné celosvetovo a ich platnosť je neobmedzená, okrem modulov na expertnej úrovni, kde je platnosť nastavená na 5 rokov.
 
V prípade akékoľvek otázok alebo sťažností týkajúcich sa skúšok, nás kontaktujte na adrese certifications@castb.org .

Sťažnosti

Reklácie môže podať každý účastník skúšky a to konkrétne na:
 • Proces vykonania skúšky
  • Konkrétne chyby zo strany organizátora skúšky, alebo iné nezrovnalosti, voči dohodnutým podmienkam.
 • Otázku v teste
  • Chyby v konkrétnej otázke identifikovanej číslom otázky pre daného kandidáta.
Sťažnosti je možné komunikovať s proctorom, prípadne zaslať emailom na certifications@castb.org .

Certifikačný sprievodca

Prejdite si 3 kroky certifikačným sprievodcom.

Tento web využíva cookies. V záujme zlepšovania poskytovaných služieb sa môže okrem nevyhnutných cookies nutných pre chod webovej stránky jednať o súbory personalizačné, analytické i reklamné. Na použitie týchto typov cookies potrebujeme váš súhlas. Kompletné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

Nastavenia cookies