CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Czech and Slovak Quality Board, z.s.

Sídlo společnosti: Novotného lávka 200/5, 110 00 Praha 1, Česká republika

IČO: 22 66 73 69     DIČ: CZ22667369

Spoločnosť je vedená pod spisovou značkou L 18033 na Mestskom súde v Prahe.

ISTQB®

CaSQB je jediný oficiálny regionálny zástupca organizácie ISTQB® v Česku a na Slovensku.

Bankové spojenie


CZK

2601056957/2010 (Fio banka, a.s.)
IBAN: CZ0420100000002601056957
BIC: FIOBCZPPXXX

EUR

2701056962/2010 (Fio banka, a.s.)
IBAN: CZ1020100000002701056962
BIC: FIOBCZPPXXX

Spojte sa s nami!

Položky označené symbolom * sú povinné.

Všetky Vami poskytnuté osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Radi by sme Vás informovali o spôsobe nakladania s osobnými údajmi, účele a dobe ich spracovávania vrátane kontaktných údajov správcu. Všetky tieto informácie sú podrobne špecifikované na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zostaňte s nami v kontakte

Sledujte nás aj na sieťach

Pracovné skupiny a ďalšie kontakty

Výkonný výbor

Daniel Poľan
Daniel Poľan

Prezident od 2023
polan@castb.org

QA Lead, Alteryx, Praha, Česká republika

Martin Malaník
Martin Malaník

Viceprezident od 2023
malanik@castb.org

CEO, SMARTEN DEFT s.r.o., Zlín, Česká republika

Petr Žáček
Petr Žáček

Viceprezident od 2023
zacek@castb.org

Senior Test Engineer - CN Group CZ a.s., Zlín, Česká republika
Lecturer and penetration tester - Tomas Bata University in Zlin, Zlín, Česká republika

Finančný výbor

Lukáš Piška
Lukáš Piška

piska@castb.org

Senior software engineer, YSoft, Uherské Hradiště, Česká republika

Tereza Kuco
Tereza Kuco

kuco@castb.org

Test Manager, tesena, Praha, Česká republika

Členovia

David Janota
David Janota

janota@castb.org

Head of Digital Assurance, Ciklum, Zlín, Česká republika

Miroslav Bureš
Miroslav Bureš

bures@castb.org

Consultant and researcher in software testing and QA,
ČVUT
Praha, Česká republika

Robert Dankanin
Robert Dankanin

dankanin@castb.org

Managing Director, STEST CZ, s.r.o., Praha, Česká republika

Karol Frühauf
Karol Frühauf

fruhauf@castb.org

CEO, INFOGEM AG, Baden, Švýcarsko

Pavel Herout
Pavel Herout

herout@castb.org

Lektor, Západočeská univerzita, Plzeň, Česká republika
Proktor Plzeň a okolí

Roman Jurkech
Roman Jurkech

jurkech@castb.org

HOTOVO, Košice, Slovenská republika

Mgr. Petr Neugebauer MBA
Mgr. Petr Neugebauer MBA

neugebauer@castb.org

CEO, konzultant a školitel, yes4Q, s.r.o., Brno, Česká republika

Filip Rechtoris
Filip Rechtoris

rechtoris@castb.org

Technical Test Lead, Solarwinds
Brno, Česká republika

Miroslav Renda
Miroslav Renda

renda@castb.org

Senior Test Manager, tesena, Praha, Česká republika

Michal Šmiraus
Michal Šmiraus

smiraus@castb.org

Senior Test Engineer, CN Group CZ a.s., Zlín, Česká republika

Jana Zientková
Jana Zientková

zientkova@castb.org

Test Lead, tesena, Praha, Česká republika

Back office a proktori

Eliška Jelínková

Back Office

Pavla Vaculková Hudzíková
Pavla Vaculková Hudzíková

hudzikova@castb.org
+421 948 848 583

Proktorka Online a Slovensko

Zuzana Hrubá

Proktorka Brno a okolí

Stanislav Kovář
Stanislav Kovář

kovar@castb.org
+420 737 716 526

Proktor Online, Zlín, Morava a Slezko

Andrea Rory Převorová
Andrea Rory Převorová

rory@castb.org
+420 604 427 017

Proktorka Praha a Střední Čechy

Jana Biščáková

Proktorka Bratislava a okolí

Anna Vojtková

Proktorka Košice a okolí

Podporujúci členovia

Marek Majerník
Marek Majerník

majernik@castb.org

Test Architekt, Kedros, a. s., Bratislava, Slovenská republika

Gábor Puhalla
Gábor Puhalla

puhalla@castb.org

Managing Director, profiq s.r.o., Praha, Česká republika

Marcel Veselka
Marcel Veselka

veselka@castb.org

Senior Test Manager, tesena, Praha, Česká republika

Čestní členovia

Mária Bieliková
Mária Bieliková

bielikova@castb.org

Tento web využíva cookies. V záujme zlepšovania poskytovaných služieb sa môže okrem nevyhnutných cookies nutných pre chod webovej stránky jednať o súbory personalizačné, analytické i reklamné. Na použitie týchto typov cookies potrebujeme váš súhlas. Kompletné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

Nastavenia cookies