CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Czech and Slovak Testing Board, z.s.

IČO: 22 66 73 69     DIČ: CZ22667369

CaSTB je registrovaná na Ministerstve vnútra Českej republiky pod identifikačným číslom VS/1-1/68458/07-R.

ISTQB®

CaSTB je jediný oficiálny regionálny zástupca organizácie ISTQB® v Česku a na Slovensku.

Bankové spojenie


CZK

2601056957/2010 (Fio banka, a.s.)
IBAN: CZ0420100000002601056957
BIC: FIOBCZPPXXX

EUR

2701056962/2010 (Fio banka, a.s.)
IBAN: CZ1020100000002701056962
BIC: FIOBCZPPXXX

Spojte sa s nami!

Položky označené symbolom * sú povinné.

Všetky Vami poskytnuté osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Radi by sme Vás informovali o spôsobe nakladania s osobnými údajmi, účele a dobe ich spracovávania vrátane kontaktných údajov správcu. Všetky tieto informácie sú podrobne špecifikované na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zostaňte s nami v kontakte

Sledujte nás aj na sieťach

Výkonný výbor

Petr Neugebauer
Petr Neugebauer

Prezident CaSTB od 2015
petr.neugebauer@castb.org

Senior konzultant, yes4Q, s.r.o., Brno, Česká republika

David Janota
David Janota

Viceprezident od 2021
david.janota@castb.org

QA COE Director, CN Group CZ a.s., Praha, Česká republika

Lukáš Piška
Lukáš Piška

Viceprezident od 2022
lukas.piska@castb.org

Senior software engineer, YSoft, Uherské Hradiště, Česká republika

Finančný výbor

Marek Majerník
Marek Majerník

marek.majernik@castb.org

Test Architekt, Kedros, a. s., Bratislava, Slovenská republika
Viceprezident CaSTB (2017-2019)

Daniel Poľan
Daniel Poľan

daniel.polan@castb.org

QA Lead, Alteryx, Praha, Česká republika
Viceprezident CaSTB (2019-2021)
Tajomník CaSTB (2017-2019)

Členovia

Miroslav Bureš
Miroslav Bureš

miroslav.bures@castb.org

Consultant and researcher in software testing and QA,
ČVUT
Praha, Česká republika

Robert Dankanin
Robert Dankanin

robert.dankanin@castb.org

Managing Director, STEST CZ, s.r.o., Praha, Česká republika
Prezident CaSTB (2006-2015)

Karol Frühauf
Karol Frühauf

karol.fruhauf@castb.org

CEO, INFOGEM AG, Baden, Švajčiarsko

Pavel Herout
Pavel Herout

herout@castb.org

Lektor, Západočeská univerzita, Plzeň, Česká republika
Proktor Plzeň a okolie

Roman Jurkech
Roman Jurkech

jurkech@castb.org

HOTOVO, Košice, Slovenská republika

Tereza Kuco
Tereza Kuco

kuco@castb.org

Test Manager, tesena, Praha, Česká republika

Martin Malaník
Martin Malaník

martin.malanik@castb.org

CEO, SMARTEN DEFT s.r.o., Zlín, Česká republika
Tajomník CaSTB (2019-2021)

Filip Rechtoris
Filip Rechtoris

rechtoris@castb.org

Technical Test Lead, Solarwinds
Brno, Česká republika

Miroslav Renda
Miroslav Renda

miroslav.renda@castb.org

Senior Test Manager, tesena, Praha, Česká republika
Viceprezident CaSTB (2015-2017)

Michal Šmiraus
Michal Šmiraus

smiraus@castb.org

Senior Test Engineer, CN Group CZ a.s., Zlín, Česká republika

Jana Zientková
Jana Zientková

jana.zientkova@castb.org

Test Lead, tesena, Praha, Česká republika
Tajomník CaSTB (2015-2017)

Petr Žáček
Petr Žáček

zacek@castb.org

Senior Test Engineer - CN Group CZ a.s., Zlín, Česká republika
Lecturer and penetration tester - Tomas Bata University in Zlin, Zlín, Česká republika

Back office a proktori

Eliška Jelínková
Eliška Jelínková

jelinkova@castb.org

Back Office

Pavla Vaculková Hudzíková
Pavla Vaculková Hudzíková

hudzikova@castb.org
+421 948 848 583

Proktorka Online a Slovensko

Stanislav Kovář
Stanislav Kovář

kovar@castb.org
+420 737 716 526

Proktor Online, Zlín, Morava a Slezko

Andrea Rory Převorová
Andrea Rory Převorová

rory@castb.org
+420 604 427 017

Proktorka Praha a Stredné Čechy

Jana Biščáková

Proktorka Bratislava a okolie

Anna Vojtková

Proktorka Košice a okolie

Podporujúci členovia

Gábor Puhalla
Gábor Puhalla

gabor.puhalla@castb.org

Managing Director, profiq s.r.o., Praha, Česká republika

Marcel Veselka
Marcel Veselka

marcel.veselka@castb.org

Senior Test Manager, tesena, Praha, Česká republika

Viceprezident CaSTB (2012-2015)

Čestní členovia

Mária Bieliková
Mária Bieliková

maria.bielikova@castb.org

Tento web využíva cookies. V záujme zlepšovania poskytovaných služieb sa môže okrem nevyhnutných cookies nutných pre chod webovej stránky jednať o súbory personalizačné, analytické i reklamné. Na použitie týchto typov cookies potrebujeme váš súhlas. Kompletné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

Nastavenia cookies