Czech and Slovak Testing Board

Školenia

Jeden zo spôsobov, ako je možné pripraviť sa na skúšku ISTQB® je účasť na akreditovanom školení. CaSTB zaisťuje, že akreditovaný poskytovatelia školení používajú prijateľné postupy, to znamená, že ich materiály sú v súlade s aktuálnymi sylabmi pre daný stupeň certifikácie a školitelia majú príslušné skúsenosti a zručnosti v testovaní softvéru aj školení. Akreditácia prebieha na oboch stupňoch systému certifikácie t. j. ISTQB® certifikovaný tester základného stupňa (CTFL) ako aj ISTQB certifikovaný tester pokročilého stupňa (CTAL).

Akreditovaní poskytovatelia školení – CTFL

Poskytovatelia školení akreditovaní Czech and Slovak Testing Board pre CTFL sú:

Poskytovatelia školení Podrobnosti
CN Group CN Group CZ s.r.o.
Ve Smečkách 20, 110 00 Praha
Česká republika
tel: +420 602 771 327
web: www.cngroup.dk
Termíny školenia
Školitelia: P. Žáček, D. Maleček
Jazyky: Angličtina
lbms LBMS, s.r.o.
Sokolovská 77-79, 186 00 Praha 8
Česká republika
tel: +420 221 115 211
web: www.lbms.cz
Termíny školenia
Školitelia: J.Lébl
Jazyky: Čeština
tesena | SMART TESTING tesena s.r.o.
Budějovická 1550/15, Praha 4
Česká republika
tel: +420 603 808 411
web: www.tesena.com
Termíny školenia
Školitelia: R. Taylor, J. Strharský, M. Renda, P. Hodrment, R. Šikola
Jazyky: Angličtina

Akreditovaní poskytovatelia školení – CTFL AT (Agile)

Poskytovatelia školení akreditovaní Czech and Slovak Testing Board pre CTFL Agile Tester sú:

Poskytovatelia školení Podrobnosti
CN Group CN Group CZ s.r.o.
Ve Smečkách 20, 110 00 Praha
Česká republika
tel: +420 602 771 327
web: www.cngroup.dk
Termíny školenia
Školitelia: D. Janota
Jazyky: Angličtina
tesena | SMART TESTING tesena s.r.o.
Budějovická 1550/15, Praha 4
Česká republika
tel: +420 603 808 411
web: www.tesena.com
Termíny školenia
Školitelia: M. Veselka, R. Taylor
Jazyky: Angličtina

Akreditovaní poskytovatelia školení – CTAL

Poskytovatelia školení akreditovaní Czech and Slovak Testing Board pre CTAL sú:

Poskytovatelia školení Podrobnosti
tesena | SMART TESTING tesena s.r.o.
Budějovická 1550/15, Praha 4
Česká republika
tel: +420 603 808 411
web: www.tesena.com
Termíny školenia
Moduly: Test Analyst, Test Manager, Technical Test Analyst
Školitelia: P. Royston, R. Taylor, J. Strharský
Jazyky: Angličtina

Akreditovaní poskytovatelia školení – CTAL Test Automation Engineer

Poskytovatelia školení akreditovaní Czech and Slovak Testing Board pre CTAL Test Automation Engineer sú:

tesena | SMART TESTING tesena s.r.o.
Budějovická 1550/15, Praha 4
Česká republika
tel: +420 603 808 411
web: www.tesena.com
Termíny školenia
Školitelia: J. Hrkal
Jazyky: Angličtina

Individuálna príprava na certifikačnú skúšku

Na certifikačnú skúšku ISTQB sa môžete pripraviť aj individuálne, štúdiom odporúčaných študijných materiálov.