Czech and Slovak Testing Board

Školenia

Jeden zo spôsobov, ako je možné pripraviť sa na skúšku ISTQB® je účasť na akreditovanom školení. CaSTB zaisťuje, že akreditovaný poskytovatelia školení používajú prijateľné postupy, to znamená, že ich materiály sú v súlade s aktuálnymi sylabmi pre daný stupeň certifikácie a školitelia majú príslušné skúsenosti a zručnosti v testovaní softvéru aj školení. Akreditácia prebieha na oboch stupňoch systému certifikácie t. j. ISTQB® certifikovaný tester základného stupňa (CTFL) ako aj ISTQB certifikovaný tester pokročilého stupňa (CTAL).

Akreditovaní poskytovatelia školení – CTFL

Poskytovatelia školení akreditovaní Czech and Slovak Testing Board pre CTFL sú:

Poskytovatelia školení Podrobnosti
AAS Slovakia AAS Slovakia, s.r.o.
Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
Slovensko
tel: +421 220 620 621
web: www.aas-slovakia.sk
Termíny školenia
Školitelia: B. Maláková, M. Kozlovský, R. Kotuliak
Jazyky: Slovenčina
Materiály: CTFL 2018 v3.0
lbms LBMS, s.r.o.
Sokolovská 77-79, 186 00 Praha 8
Česká republika
tel: +420 221 115 211
web: www.lbms.cz
Termíny školenia
Školitelia: J.Lébl
Jazyky: Čeština
Materiály: CTFL 2018 v3.0
tesena tesena s.r.o.
Budějovická 1550/15, Praha 4
Česká republika
tel: +420 603 808 411
web: www.tesena.com
Termíny školenia
Školitelia: R. Taylor, J. Strharský, M. Renda, P. Hodrment, R. Šikola, T. Pe’er
Jazyky: Angličtina, Čeština
Materiály: CTFL 2018 v3.0
YES4Q | Passion for Quality YES4Q s.r.o.
Češkovice 333, Blansko
Česká republika
tel: +420 777 629 545
web: www.YES4Q.com
Termíny školenia
Školitelia: P. Neugebauer
Jazyky: Čeština
Materiály: CTFL 2018 v3.1

Akreditovaní poskytovatelia školení – CTFL AT (Agile)

Poskytovatelia školení akreditovaní Czech and Slovak Testing Board pre CTFL Agile Tester sú:

Poskytovatelia školení Podrobnosti
AAS Slovakia AAS Slovakia, s.r.o.
Kalinčiakova 27, 831 04 Bratislava
Slovensko
tel: +421 220 620 621
web: www.aas-slovakia.sk
Termíny školenia
Školitelia: J. Lenoráková, M. Kozlovský, R. Kotuliak
Jazyky: Angličtina
Materiály: CTFL-AT 2014
CN Group CZ a.s. CN Group CZ a.s.
Ve Smečkách 20, 110 00 Praha
Česká republika
tel: +420 602 771 327
web: www.cngroup.dk
Termíny školenia
Školitelia: D. Janota
Jazyky: Angličtina
Materiály: CTFL-AT 2014
tesena tesena s.r.o.
Budějovická 1550/15, Praha 4
Česká republika
tel: +420 603 808 411
web: www.tesena.com
Termíny školenia
Školitelia: M. Veselka, R. Taylor, T. Pe’er
Jazyky: Angličtina
Materiály: CTFL-AT 2014
YES4Q | Passion for Quality YES4Q s.r.o.
Češkovice 333, Blansko
Česká republika
tel: +420 777 629 545
web: www.YES4Q.com
Termíny školenia
Školitelia: P. Neugebauer
Jazyky: Čeština
Materiály: CTFL 2014

Akreditovaní poskytovatelia školení – CTAL Test Manager

Poskytovatelia školení akreditovaní Czech and Slovak Testing Board pre CTAL Test Manager sú:

Poskytovatelia školení Podrobnosti
tesena tesena s.r.o.
Budějovická 1550/15, Praha 4
Česká republika
tel: +420 603 808 411
web: www.tesena.com
Termíny školenia
Školitelia: P. Royston, R. Taylor, J. Strharský, T. Pe’er
Jazyky: Angličtina
Materiály: CTAL-TM 2012

Akreditovaní poskytovatelia školení – CTAL Test Analyst

Poskytovatelia školení akreditovaní Czech and Slovak Testing Board pre CTAL Test Analyst sú:

Poskytovatelia školení Podrobnosti
tesena tesena s.r.o.
Budějovická 1550/15, Praha 4
Česká republika
tel: +420 603 808 411
web: www.tesena.com
Termíny školenia
Školitelia: R. Taylor, M. Renda, T. Pe’er
Jazyky: Angličtina
Materiály: CTAL-TA 2019 v3.0

Akreditovaní poskytovatelia školení – CTAL Technical Test Analyst

Poskytovatelia školení akreditovaní Czech and Slovak Testing Board pre CTAL Technical Test Analyst sú:

Poskytovatelia školení Podrobnosti
tesena tesena s.r.o.
Budějovická 1550/15, Praha 4
Česká republika
tel: +420 603 808 411
web: www.tesena.com
Termíny školenia
Školitelia: R. Taylor, M. Renda
Jazyky: Angličtina
Materiály: CTAL-TTA 2019 v3.0

Akreditovaní poskytovatelia školení – CTAL Test Automation Engineer

Poskytovatelia školení akreditovaní Czech and Slovak Testing Board pre CTAL Test Automation Engineer sú:

Poskytovatelia školení Podrobnosti
tesena tesena s.r.o.
Budějovická 1550/15, Praha 4
Česká republika
tel: +420 603 808 411
web: www.tesena.com
Termíny školenia
Školitelia: J. Hrkal, R. Taylor, F. McLachlan
Jazyky: Angličtina

Individuálna príprava na certifikačnú skúšku

Na certifikačnú skúšku ISTQB sa môžete pripraviť aj individuálne, štúdiom odporúčaných študijných materiálov.