CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Pravidlá skúšok

Obecné pravidlá

Všetky skúšky organizované CaSTB sa riadia obecnými a technickými pravidlami danými ISTQB®. Sú organizované vyškolenými odborníkmi, ktorí dohliadajú na priebeh skúšky, aby boli dodržané nasledujúce pravidlá:

 • Kandidáti musia mať preukaz totožnosti alebo cestovný pas, aby sa mohli identifikovať.
 • Kandidáti, ktorí skladajú skúšku v inom ako rodnom jazyku a kandidáti so znevýhodnením (napr. dyslexiou) dostanú 25 % času naviac.
 • Kandidáti, ktorí skladajú skúšku v inom ako rodnom jazyku, môžu používať papierový prekladový slovník alebo môžu požiadať o preklad organizátora skúšky.
 • Všetky papiere použité počas skúšky musia byť vždy kompletne vrátené organizátorovi skúšky.
Kandidáti nesmú:
 • používať akýkoľvek študijné materiálov
 • využívat pomoc od ostatných
 • používať mobilné telefóny, slúchadlá alebo wearables
 • počas skúšky opustiť miestnosť/počítač, nie je ani povolené odísť na toaletu
V prípade zisteného podvádzania by bola skúška ihneď prerušená a pre príslušnú osobu by bol výsledok skúšky stanovený ako neúspešný.

Viac podrobností o skúške poskytne proctor na začiatku skúšky.

Požiadavky pre online skúšky

Online skúšky bežia v režime predpísanom pravidlami ISTQB, preto každý uchádzač musí spĺňať všetky nasledujúce podmienky a pravidlá, inak online skúška nebude povolená.

 • Stolný počítač alebo notebook s funkčnou webovou kamerou a mikrofónom.
  Systémové požiadavky: Windows 8 a vyšší, Mac OS X a vyšší, ChromeOS a väčšina distribúcií Linuxu (Ubuntu 14.04+, Debian 8+, openSUSE 13.3+).
 • Tablet alebo smartphone s fotoaparátom a nabíjačkou.
  Zariadenie musí byť plne nabité alebo nabíjané a musíte mať možnosť stiahnuť si aplikáciu ProctorExam (34 MB) kompatibilnú s akýmkoľvek systémom Android v5.1 a vyšším alebo iOS v10.0 a vyšším.
 • Nainštalovaný prehliadač Google Chrome.
  Uistite sa, že máte práva správcu na pridanie rozšírenia ProctorExam do vášho prehliadača.
 • Prístup na pruefster.proctorexam.com a castb.onlineexams.de cez Google Chrome.
  Ubezpečte sa, že v prístupe na tieto URL nebráni firewall alebo iné bezpečnostné obmedzenia spoločnosti. Prihlasovanie nie je potrebné.
 • Občiansky preukaz, vodičský preukaz alebo pas.
  Pred skúškou sa budete musieť identifikovať.
 • Stabilné pripojenie k internetu s rýchlosťou nahrávania min. 10 Mb/s.
  Aby ste mohli skúšku absolvovať bez problémov je potrebné mať stabilné pripojenie na internet bez VPN cez Wi-Fi s minimálnou rýchlosťou nahrávania 10 Mb/s. Majte na pamäti, že NEMÔŽETE POUŽÍVAŤ MOBILNÉ DÁTA! Rýchlosť internetu je možné overiť napríklad cez www.speedtest.net.
 • Tiché, svetlé a izolované miesto.
  Budete musieť byť sami v miestnosti, ktorá je dobre osvetlená a tichá. Hovoriť počas skúšky je zakázané.
 • Pripojte sa načas.
  Na skúšku sa pripojte v stanovenom čase. Meškanie môže spôsobiť, že platnosť skúšky vyprší skôr ako sa k nej pripojíte.
 • Maximálne jedna aktívna obrazovka.
  Ostatné obrazovky musia byť fyzicky odpojené alebo vypnuté v nastaveniach operačného systému.
 • Nemať nasadené slúchadlá a nepoužívať smart zariadenia.
  V prípade stolného počítača bez integrovaného mikrofónu, môžete použiť headset ležiaie na stole..
 • Používať zápisníky, knihy alebo kalkulačku.
  Poznámky je možné robiť priamo v systéme, alebo na list papiera schválený proktorom, ktorý na konci zlikvidujete. Preklady vám poskytne proktor prostredníctvom chatu, alebo môžete použiť knižný slovník. Kalkulačka je k dispozícii v systéme.

Skúškové otázky

Skúškové otázky, poskytované CaSTB, sú revidované niekoľkými špecialistami z oblasti, ktorej sa venuje jednotlivý modul, alebo špecialistami na proces ISTQB® skúšok. Na základe toho môžeme potvrdiť, že všetky skúškové otázky zodpovedajú pravidlám definovaným v dokumentoch:

 • Exam Structure and Rules dokumenty dostupné pre jednotlivé moduly, ktoré určujú počet otázok a ich typ pre každú kapitolu učebných osnov.
 • Exam Writing Rules and Recommendations (neverejný dokument), ktorý definuje desiatky pravidiel pre skúškové otázky.
 • Certification and Examination Processes, ktorý definuje spôsob a prevedenie certifikačných skúšok.

Certifikáty

Kandidáti obdržia výsledky skúšky a certifikát emailom do 5, respektíve 7 dní od konania skúšky. Táto doba sa môže predĺžiť v prípade potreby dôslednejšej revízie výsledkov skúšky.

Všetci úspešní kandidáti sú zaradení do databáze ISTQB® Successful Candidates Registry, ktorá je k dispozícii na webe scr.istqb.org.
Certifikáty sú platné celosvetovo a ich platnosť je neobmedzená, okrem modulov na expertnej úrovni, kde je platnosť nastavená na 5 rokov.

Zrušenie skúšky

V prípade odhlásenia zo skúšky (storno, nedostavenie sa na skúšku, alebo zmena termínu skúšky) si vyhradzujeme právo účtovať nasledovné poplatky:

 • ZADARMO viac ako 7 dní pred skúškou
 • 40 eur / 1000 kč servisný poplatok 7 a menej dní pred skúškou

Informáciu o odhlásení zo skúšky je potrebné doručiť e-mailom na adresu exams@castb.org.

Poplatok pokrýva náklady spojené s prípravou skúšky, ktoré vznikajú aj keď sa jej kandidát nezúčastní. Poplatok nebudeme nárokovať v prípadoch, kde ma kandidát objektívne dôvody, ktoré mu bránia zúčastniť sa skúšky.

Ďalšie informácie o certifikáciách

Prejdite prosím tlačidlom.


Tento web využíva cookies. V záujme zlepšovania poskytovaných služieb sa môže okrem nevyhnutných cookies nutných pre chod webovej stránky jednať o súbory personalizačné, analytické i reklamné. Na použitie týchto typov cookies potrebujeme váš súhlas. Kompletné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

Nastavenia cookies