CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Pravidlá skúšok

Obecné pravidlá

Všetky skúšky organizované CaSTB sa riadia obecnými a technickými pravidlami danými ISTQB®. Sú organizované vyškolenými odborníkmi, ktorí dohliadajú na priebeh skúšky, aby boli dodržané nasledujúce pravidlá:

 • Kandidáti musia mať preukaz totožnosti alebo cestovný pas, aby sa mohli identifikovať.
 • Kandidáti, ktorí skladajú skúšku v inom ako rodnom jazyku a kandidáti so znevýhodnením (napr. dyslexiou) dostanú 25 % času naviac.
 • Kandidáti, ktorí skladajú skúšku v inom ako rodnom jazyku, môžu používať papierový prekladový slovník alebo môžu požiadať o preklad organizátora skúšky.
 • Všetky papiere použité počas skúšky musia byť vždy kompletne vrátené organizátorovi skúšky.
Kandidáti nesmú:
 • používať akýkoľvek študijné materiálov
 • využívat pomoc od ostatných
 • používať mobilné telefóny, slúchadlá alebo wearables
 • počas skúšky opustiť miestnosť/počítač, nie je ani povolené odísť na toaletu
V prípade zisteného podvádzania by bola skúška ihneď prerušená a pre príslušnú osobu by bol výsledok skúšky stanovený ako neúspešný.

Viac podrobností o skúške poskytne proctor na začiatku skúšky.

Požiadavky pre online skúšky

Online skúšky bežia v režime predpísanom pravidlami ISTQB®, preto každý uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky a pravidlá, inak online skúška nebude povolená.

 • Stolný počítač alebo notebook s audio a video
  K skúške potrebujete notebook alebo stolný počítač vybavený kamerou, mikrofónom a reproduktormi. Pri online skúškach dôrazne neodporúčame používať firemné sieťové pripojenie a firemný počítač!
  Podporované operačné systémy: Windows alebo MacOS.
 • Jedna obrazovka
  Prídavné obrazovky musia byť fyzicky odpojené alebo vypnuté v nastaveniach operačného systému.
 • Webový prehliadač
  Je potrebné nainštalovať jeden z nasledujúcih webových prehliadačov:
  • Chrome 72.x a novšie
  • Edge 79.x a novšie
  • Opera 60.x a novšie
  • Safari 16.4.x a novšie
 • Tablet alebo smartphone s fotoaparátom a nabíjačkou
  Bude potrebné použiť Vaše mobilné zariadenie na naskenovanie QR kódu a  použiť ho ako druhú kameru.
  Stream z mobilnej kamery sa bude prenášať cez mobilný prehliadač, takže musíte mať:
  • Chrome 55.x a novšie
  • Safari 11.x a novšie
 • Stabilné pripojenie k internetu
  Pre absolvovanie skúšky bez problémov, vyžadujeme stabilné internetové pripojenie (pre mobilné zariadenie je potrebná Wi-Fi) s minimálnou rýchlosťou odosielania 1,5 Mbps. Majte na pamäti, že nemôžete používať mobilné dáta!
  Rýchlosť internetu je možné overiť napríklad cez www.speedtest.net.
 • Žiadne slúchadlá a smart zariadenia
  V prípade stolného počítača bez integrovaného mikrofónu, môžete použiť headset ležiaci na stole.
 • Tichá, svetlá a izolovaná miestnosť
  Budete musieť byť sami v miestnosti, ktorá je dobre osvetlená a tichá. Hovoriť počas skúšky je zakázané.
 • Zápisníky, knihy, kalkulačka
  Poznámky je možné robiť priamo v systéme, alebo na list papiera schválený proktorom, ktorý na konci zlikvidujete. Preklady vám poskytne proktor prostredníctvom chatu, alebo môžete použiť knižný slovník. Kalkulačka je k dispozícii v systéme.
 • Preukaz totožnosti
  Budete sa musieť preukázať platným dokladom na ktorom je uvedené vaše meno a fotografia. Sériové číslo dokumentu a iné citlivé informácie môžete prekryť.
 • Pripojte sa načas
  Na skúšku sa pripojte v stanovenom čase. Meškanie môže spôsobiť, že platnosť skúšky vyprší skôr ako sa k nej pripojíte.

Skúškové otázky

Skúškové otázky, poskytované CaSTB, sú revidované niekoľkými špecialistami z oblasti, ktorej sa venuje jednotlivý modul, alebo špecialistami na proces ISTQB® skúšok. Na základe toho môžeme potvrdiť, že všetky skúškové otázky zodpovedajú pravidlám definovaným v dokumentoch:

 • Exam Structure and Rules dokumenty dostupné pre jednotlivé moduly, ktoré určujú počet otázok a ich typ pre každú kapitolu učebných osnov.
 • Exam Writing Rules and Recommendations (neverejný dokument), ktorý definuje desiatky pravidiel pre skúškové otázky.
 • Certification and Examination Processes, ktorý definuje spôsob a prevedenie certifikačných skúšok.

Certifikáty

Kandidáti obdržia výsledky skúšky a certifikát emailom do 5, respektíve 7 dní od konania skúšky. Táto doba sa môže predĺžiť v prípade potreby dôslednejšej revízie výsledkov skúšky.

Všetci úspešní kandidáti sú zaradení do databáze ISTQB® Successful Candidates Registry, ktorá je k dispozícii na webe scr.istqb.org.
Certifikáty sú platné celosvetovo a ich platnosť je neobmedzená, okrem modulov na expertnej úrovni, kde je platnosť nastavená na 5 rokov.

Zrušenie skúšky

V prípade odhlásenia zo skúšky (storno, nedostavenie sa na skúšku, alebo zmena termínu skúšky) si vyhradzujeme právo účtovať nasledovné poplatky:

 • ZADARMO viac ako 7 dní pred skúškou
 • 40 eur / 1000 kč servisný poplatok 7 a menej dní pred skúškou

Informáciu o odhlásení zo skúšky je potrebné doručiť e-mailom na adresu exams@castb.org.

Poplatok pokrýva náklady spojené s prípravou skúšky, ktoré vznikajú aj keď sa jej kandidát nezúčastní. Poplatok nebudeme nárokovať v prípadoch, kde ma kandidát objektívne dôvody, ktoré mu bránia zúčastniť sa skúšky.

Ďalšie informácie o certifikáciách

Prejdite prosím tlačidlom.


Tento web využíva cookies. V záujme zlepšovania poskytovaných služieb sa môže okrem nevyhnutných cookies nutných pre chod webovej stránky jednať o súbory personalizačné, analytické i reklamné. Na použitie týchto typov cookies potrebujeme váš súhlas. Kompletné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

Nastavenia cookies