CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Schéma certifikácií

Certifikácie delíme na tri urovne - základná, pokročilá a expertná.
Jednotlivé stupne certifikácie možno získať prostredníctvom certifikačných skúšok.
Základnou a pokročilou úrovňou robíme tri časti. CoreAgile a Specialist.

Certifikačná schéma

Certifikačná schéma ISTQB® Certified Tester Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT) Certified Tester Advanced Level Test Manager (CTAL-TM) ISTQB® Certifikovaný Tester základná úroveň (CTFL 3.1.1) Certified Tester Advanced Level Test Analyst (CTAL-TA) Certified Tester Advanced Level Technical Test Analyst (CTAL-TTA) Certified Tester AI Testing (CT-AI) Certified Tester Security Tester (CT-SeC) Certified Tester Test Automation Engineer (CT-TAE) Certified Tester Model-Based Tester (CT-MBT) Certified Tester Usability Testing (CT-UT) Certified Tester Automotive Software Tester (CT-AuT) Certified Tester Gambling Industry Tester (CT-GT) Certified Tester Mobile Application Testing (CT-MAT) Certified Tester Performance Testing (CT-PT) Certified Tester Acceptance Testing (CT-AcT) Certified Tester Advanced Level Agile Technical Tester (CTAL-ATT) Certified Tester Advanced Level Agile Test Leadership at Scale (CT-ATLaS) Certified Tester Expert Level Test Management Managing the Test Team (CTEL-TM-MTT) Certified Tester Expert Level Test Management Operational Test Management (CTEL-TM-OTM) Certified Tester Expert Level Test Management Strategic Test Management (CTEL-TM-SM) Certified Tester Expert Level Assessing Test Processes (CTEL-ITP-ATP) Certified Tester Expert Level Implementing Test Process Improvement (CTEL-ITP-ITPI) Certified Tester Game Testing (CT-GaMe) ISTQB® Certifikovaný Tester základná úroveň (CTFL 4.0)
Certifikačná schéma ISTQB® Certified Tester Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT) Certified Tester Advanced Level Test Manager (CTAL-TM) ISTQB® Certifikovaný Tester základná úroveň (CTFL 3.1.1) Certified Tester Advanced Level Test Analyst (CTAL-TA) Certified Tester Advanced Level Technical Test Analyst (CTAL-TTA) Certified Tester AI Testing (CT-AI) Certified Tester Security Tester (CT-SeC) Certified Tester Test Automation Engineer (CT-TAE) Certified Tester Model-Based Tester (CT-MBT) Certified Tester Usability Testing (CT-UT) Certified Tester Automotive Software Tester (CT-AuT) Certified Tester Gambling Industry Tester (CT-GT) Certified Tester Mobile Application Testing (CT-MAT) Certified Tester Performance Testing (CT-PT) Certified Tester Acceptance Testing (CT-AcT) Certified Tester Advanced Level Agile Technical Tester (CTAL-ATT) Certified Tester Advanced Level Agile Test Leadership at Scale (CT-ATLaS) Certified Tester Expert Level Test Management Managing the Test Team (CTEL-TM-MTT) Certified Tester Expert Level Test Management Operational Test Management (CTEL-TM-OTM) Certified Tester Expert Level Test Management Strategic Test Management (CTEL-TM-SM) Certified Tester Expert Level Assessing Test Processes (CTEL-ITP-ATP) Certified Tester Expert Level Implementing Test Process Improvement (CTEL-ITP-ITPI) Certified Tester Game Testing (CT-GaMe) ISTQB® Certifikovaný Tester základná úroveň (CTFL 4.0)

ISTQB® Certified Tester Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB® Foundation Level Agile Tester (CTFL-AT) poskytuje kľúčové testovacie schopnosti potrebné na úspešné prispenie k agilnému projektu. CTFL-AT pokrýva agilné testovanie v súlade s princípmi vývoja agilného softvéru, ako je uvedené v Agile Manifesto. Tester na agilnom projekte bude fungovať inak ako ten, ktorý pracuje na tradičnom projekte. Testeri musia rozumieť hodnotám a princípom, ktoré sú základom agilných projektov, a tomu, ako sú testeri neoddeliteľnou súčasťou prístupu celého tímu spolu s vývojármi a obchodnými zástupcami.

Štruktúra skúšky

 • Verzia: 2014 v1.0
 • Počet otázok: 40
 • Max bodov: 40
 • Body na prejdenie: 26
 • Dĺžka skúšky (min): 60 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zatvoriť

Certified Tester Advanced Level Test Manager (CTAL-TM)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB® Advanced Level Test Manager (CTAL-TM) poskytuje znalosti a kompetencie na prevzatie zodpovednosti za riadenie všetkých testovacích aktivít počas životného cyklu vývoja softvéru. Zahŕňa všetko od toho, ako navrhnúť vhodný testovací prístup pre projekt založený na stratégii organizačného testovania, až po vybudovanie testovacieho tímu alebo testovanie kompetencií na dokončenie potrebného testovania.

Štruktúra skúšky

 • Verzia: v2.0
 • Počet otázok: 65
 • Max bodov: 115
 • Body na prejdenie: 75
 • Dĺžka skúšky (min): 180 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): 200€ / 4800Kč
Zatvoriť

ISTQB® Certifikovaný Tester základná úroveň (CTFL 3.1.1)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Základná úroveň je zameraná na každého, kto sa podieľa na testovaní softvéru. To zahŕňa aj tých, od ktorých sa očakáva, že pôjdu na pokročilejšiu kvalifikáciu ako testeri, test analytici, test inžinieri, test konzultanti, test manažéri, UAT testeri a vývojári softvéru. Základná úroveň je rozdelená do troch častí a to Core, Agile a Specialist.

Základná úroveň je vstupným modulom do ISTQB® certifikácie a podmienka v pokračovaní na ďalšie moduly a úrovne.

Detaily skúšky

 • Verzia:  2018 v3.1*
 • Počet otázok: 40
 • Max bodov: 40
 • Body na prejdenie: 26
 • Dĺžka skúšky (min): 60 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč

* 9. mája 2023 nadobudol platnosť sylabus CTFL v4.0. Táto verzia je spojenie CTFL 3.1 a CTFL Agile Tester. CaSTB ju bude ponúkať od 1. 9. 2023.

Všetky dokumenty a skúšky spojené so sylabom CTFL 2018 v3.1 budú dostupné do 9. mája 2024 v EN verzii a do 9. novembra 2024 pre ostatné jazyky.

Zatvoriť

Certified Tester Advanced Level Test Analyst (CTAL-TA)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB® Advanced Level Test Analyst (CTAL-TA) poskytuje zručnosti potrebné na vykonávanie štruktúrovaného a dôkladného testovania softvéru počas životného cyklu vývoja softvéru. Zachádza do detailov o úlohe a zodpovednosti testovacieho analytika v každom kroku štandardného testovacieho procesu a rozširuje dôležité testovacie techniky.

Štruktúra skúšky

 • Verzia: v3.1.2
 • Počet otázok: 40
 • Max bodov: 80
 • Body na prejdenie: 52
 • Dĺžka skúšky (min): 120 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): 200€ / 4800Kč
Zatvoriť

Certified Tester Advanced Level Technical Test Analyst (CTAL-TTA)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. ISTQB® Advanced Level Technical Test Analyst (CTAL-TTA) poskytuje dôkladný úvod do zručností technického testovania, ktoré sú dnes v mnohých organizáciách základom. Tieto zručnosti zahŕňajú testovanie založené na riziku, testovanie v bielej skrinke, statickú a dynamickú analýzu, nefunkčné testovanie a automatizáciu testov.

Štruktúra skúšky

 • Verzia: v4.0*
 • Počet otázok: 45
 • Max bodov: 78
 • Body na prejdenie: 51
 • Dĺžka skúšky (min): 120 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): 200€ / 4800Kč
Zatvoriť

Certified Tester AI Testing (CT-AI)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB® AI Testing (CT-AI) rozširuje chápanie umelej inteligencie a/alebo hlbokého (strojového) učenia, konkrétnejšie testuje systémy založené na AI a využíva AI pri testovaní.

Štruktúra skúšky

 • Verzia: v1.0
 • Počet otázok: 40
 • Max bodov: 47
 • Body na prejdenie: 31
 • Dĺžka skúšky (min): 60 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zatvoriť

Certified Tester Security Tester (CT-SeC)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. ISTQB® Security Tester (CT-SeC) certifikácia zameriava na plánovanie, realizáciu a hodnotenie bezpečnostných testov z viacerých perspektív, vrátane rizika, requirements, vulnerability a ľudských faktorov. It also covers security testovanie nástrojov a štandardov.

Štruktúra skúšky

 • Verzia: v1.0
 • Počet otázok: 48
 • Max bodov: 80
 • Body na prejdenie: 52
 • Dĺžka skúšky (min): 120 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): 200€ / 4800Kč
Zatvoriť

Certified Tester Test Automation Engineer (CT-TAE)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB® Test Automation Engineer (CT-TAE) sa zameriava na návrh, vývoj a údržbu riešení pre automatizáciu testovania. Zahŕňa tiež koncepty, metódy, nástroje a procesy na automatizáciu dynamických funkčných testov a vzťah týchto testov k správe testov, správe konfigurácie, správe defektov, procesom vývoja softvéru a zabezpečeniu kvality. Opísané metódy sú všeobecne použiteľné pre rôzne prístupy životného cyklu softvéru, typy softvérových systémov a typy testov.

Štruktúra skúšky

 • Verzia: v1.0
 • Počet otázok: 40
 • Max bodov: 75
 • Body na prejdenie: 49
 • Dĺžka skúšky (min): 90 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zatvoriť

Certified Tester Model-Based Tester (CT-MBT)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB® Model-Based Testing (CT-MBT) sa zameriava na pokročilý testovací prístup používania modelov na testovanie. Rozširuje a podporuje klasické techniky návrhu testov, ako je rozdelenie tried ekvivalencie, analýza hraničných hodnôt, testovanie podľa rozhodovacej tabuľky, testovanie prechodov stavov a testovanie prípadov použitia. Ide o inovatívny prístup na zlepšenie efektívnosti a účinnosti testovacieho procesu.

Štruktúra skúšky

 • Verzia: v1.0
 • Počet otázok: 40
 • Max bodov: 40
 • Body na prejdenie: 26
 • Dĺžka skúšky (min): 60 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zatvoriť

Certified Tester Usability Testing (CT-UT)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. ISTQB® Certified Tester Usability Tester (CT-UT) zameriava sa na testovanie metód a approaches. It covers set up procedures from usability, user experience, and accessibility, as well as relevant standards and risks.

Štruktúra skúšky

 • Verzia: v1.0
 • Počet otázok: 40
 • Max bodov: 40
 • Body na prejdenie: 26
 • Dĺžka skúšky (min): 60 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zatvoriť

Certified Tester Automotive Software Tester (CT-AuT)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB® Certified Tester Automotive Software Tester (CT-AuT) sa zameriava na špecifické požiadavky na „testovanie E/E systémov“ v automobilovom prostredí na základe zavedených noriem (Automotive SPICE®, ISO 26262, AUTOSAR® atď. ). Zahŕňa tiež testovanie vo virtuálnych prostrediach (vrátane XiL) a statické a dynamické testovacie techniky špecifické pre automobilový priemysel.

Štruktúra skúšky

 • Verzia: v1.0
 • Počet otázok: 40
 • Max bodov: 40
 • Body na prejdenie: 26
 • Dĺžka skúšky (min): 60 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zatvoriť

Certified Tester Gambling Industry Tester (CT-GT)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB® Gambling Industry Tester (CT-GT) pokrýva kľúčové koncepty v hazardnom priemysle, ekosystém hazardného priemyslu a rôzne typy testov spoločné pre hazardný priemysel. Zahŕňa aspekty, ako je testovanie dodržiavania predpisov v odvetví hazardného priemyslu (eng. compliance testing), testovanie zábavného faktora alebo perspektívy hráča, matematické testovanie, testovanie zvuku, testovanie pre viacerých hráčov a testovanie interoperability.

Štruktúra skúšky

 • Verzia: v1.0
 • Počet otázok: 40
 • Max bodov: 40
 • Body na prejdenie: 26
 • Dĺžka skúšky (min): 60 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zatvoriť

Certified Tester Mobile Application Testing (CT-MAT)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB® Mobile Application Testing (CT-MAT) poskytuje pohľad na metódy, techniky a nástroje, ktoré môže odborník použiť na testovanie mobilných aplikácií. Zahŕňa požadované mobilné projektové aktivity, úlohy, metódy a metodiky.

Štruktúra skúšky

 • Verzia: v1.0
 • Počet otázok: 40
 • Max bodov: 40
 • Body na prejdenie: 26
 • Dĺžka skúšky (min): 60 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zatvoriť

Certified Tester Performance Testing (CT-PT)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB® Performance Testing (CT-PT) poskytuje znalosti o základných aspektoch testovania výkonnosti, vrátane technických aspektov, aspektov založených na metódach a organizačných aspektov. Konkrétne sa týka testovania výkonu a pokrýva oblasti, ako sú základné pojmy, merania, činnosti, úlohy a nástroje.

Štruktúra skúšky

 • Verzia: v1.0
 • Počet otázok: 40
 • Max bodov: 40
 • Body na prejdenie: 26
 • Dĺžka skúšky (min): 90 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zatvoriť

Certified Tester Acceptance Testing (CT-AcT)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB® Acceptance Testing (CT-AcT) sa zameriava na koncepty, metódy a postupy spolupráce medzi vlastníkmi produktov/obchodnými analytikmi a testermi pri akceptačnom testovaní. Zahŕňa užívateľské akceptačné testovanie (UAT), zmluvné a regulačné akceptačné testovanie, ako aj alfa a beta testovanie.

Štruktúra skúšky

 • Verzia: v1.0
 • Počet otázok: 40
 • Max bodov: 40
 • Body na prejdenie: 26
 • Dĺžka skúšky (min): 60 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zatvoriť

Certified Tester Advanced Level Agile Technical Tester (CTAL-ATT)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB® Advanced Level Agile Technical Tester (CTAL-ATT) poskytuje dôkladný úvod do zručností technického testovania, ktoré sú zásadné v organizáciách, ktoré používajú agilný vývojový prístup. Tieto zručnosti zahŕňajú testovacie a agilné techniky, prístupy k automatizácii testovania a priebežné nasadzovanie a doručovanie (eng. continous CI/CD).

Štruktúra skúšky

 • Verzia: v1.1
 • Počet otázok: 40
 • Max bodov: 64
 • Body na prejdenie: 42
 • Dĺžka skúšky (min): 90 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zatvoriť

Certified Tester Advanced Level Agile Test Leadership at Scale (CT-ATLaS)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB® Agile Test Leadership at Scale (CTAL-ATLaS) sa zameriava na to, ako organizovať a zlepšovať kvalitu a testovanie vo viacerých tímoch v agilnej organizácii. Zahŕňa aj to, ako pristupovať ku kvalite a testovaniu na strategickej úrovni s cieľom dosiahnuť vyššiu obchodnú agilitu v organizácii. CTAL-ATLaS pokrýva, ako škálovať testovanie a úsilie o zabezpečenie kvality podporovaním kvality myslenia a kultúry v celej organizácii. Zahŕňa to posun od tradičného prístupu riadenia testov, ktorý sa zvyčajne používa v modeloch sekvenčného vývoja, k prístupu kvalitnej asistencie, ktorý stavia na princípoch a hodnotách Lean a Agile. Zahŕňa tiež, ako prijať spoločné Lean a Agile techniky a procesy na analýzu a riešenie problémov a ako ich použiť na zlepšenie testovania a kvality v organizácii.

Štruktúra skúšky

 • Verzia: 2.0
 • Počet otázok: 40
 • Max bodov: 71
 • Body na prejdenie: 47
 • Dĺžka skúšky (min): 120 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): nedostupná
Zatvoriť

Certified Tester Expert Level Test Management Managing the Test Team (CTEL-TM-MTT)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB Expert Level Test Management (CTEL-TM) pozostáva z 3 častí: „Strategic Test Management“, „Operational Test Management“ a „Manage the Test Team“. Upozorňujeme, že pre každú časť sú poskytované samostatné certifikačné skúšky a na získanie úplnej certifikácie v CTEL-TM musia byť dosiahnuté všetky tri časti. Certifikát Expert Level je platný 7 rokov.

Do konca roku 2024 beží experiment kde pre všetky Expert level skúšky sú otázky z eseje (eng. essay questions) odstránene. Ostáva teda len časť skúšky s viacerými možnosťami výberu (eng. multiple-choice exam). Cena skúšky je 250€ bez DPH.


V prípade záujmu alebo otázok ohľadom skúšky nás prosím kontaktujte na certification@castb.org. Zatvoriť

Certified Tester Expert Level Test Management Operational Test Management (CTEL-TM-OTM)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB Expert Level Test Management (CTEL-TM) pozostáva z 3 častí: „Strategic Test Management“, „Operational Test Management“ a „Manage the Test Team“. Upozorňujeme, že pre každú časť sú poskytované samostatné certifikačné skúšky a na získanie úplnej certifikácie v CTEL-TM musia byť dosiahnuté všetky tri časti. Certifikát Expert Level je platný 7 rokov.

Do konca roku 2024 beží experiment kde pre všetky Expert level skúšky sú otázky z eseje (eng. essay questions) odstránene. Ostáva teda len časť skúšky s viacerými možnosťami výberu (eng. multiple-choice exam). Cena skúšky je 250€ bez DPH.


V prípade záujmu alebo otázok ohľadom skúšky nás prosím kontaktujte na certification@castb.org. Zatvoriť

Certified Tester Expert Level Test Management Strategic Test Management (CTEL-TM-SM)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB Expert Level Test Management (CTEL-TM) pozostáva z 3 častí: „Strategic Test Management“, „Operational Test Management“ a „Manage the Test Team“. Upozorňujeme, že pre každú časť sú poskytované samostatné certifikačné skúšky a na získanie úplnej certifikácie v CTEL-TM musia byť dosiahnuté všetky tri časti. Certifikát Expert Level je platný 7 rokov.

Do konca roku 2024 beží experiment kde pre všetky Expert level skúšky sú otázky z eseje (eng. essay questions) odstránene. Ostáva teda len časť skúšky s viacerými možnosťami výberu (eng. multiple-choice exam). Cena skúšky je 250€ bez DPH.


V prípade záujmu alebo otázok ohľadom skúšky nás prosím kontaktujte na certification@castb.org. Zatvoriť

Certified Tester Expert Level Assessing Test Processes (CTEL-ITP-ATP)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB® Expert Level Improving the Test Process (CTEL-ITP) pozostáva z 2 častí: „Assessment the Test Process“ a „Implementing Test Process Improvement“. Upozorňujeme, že pre každú časť sú k dispozícii samostatné certifikačné skúšky a na získanie úplnej certifikácie v CTEL-ITP musia byť dosiahnuté obe časti. Certifikát Expert Level je platný 7 rokov.

Do konca roku 2024 beží experiment kde pre všetky Expert level skúšky sú otázky z eseje (eng. essay questions) odstránene. Ostáva teda len časť skúšky s viacerými možnosťami výberu (eng. multiple-choice exam). Cena skúšky je 250€ bez DPH.


V prípade záujmu alebo otázok ohľadom skúšky nás prosím kontaktujte na certification@castb.org. Zatvoriť

Certified Tester Expert Level Implementing Test Process Improvement (CTEL-ITP-ITPI)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB® Expert Level Improving the Test Process (CTEL-ITP) pozostáva z 2 častí: „Assessment the Test Process“ a „Implementing Test Process Improvement“. Upozorňujeme, že pre každú časť sú k dispozícii samostatné certifikačné skúšky a na získanie úplnej certifikácie v CTEL-ITP musia byť dosiahnuté obe časti. Certifikát Expert Level je platný 7 rokov.

Do konca roku 2024 beží experiment kde pre všetky Expert level skúšky sú otázky z eseje (eng. essay questions) odstránene. Ostáva teda len časť skúšky s viacerými možnosťami výberu (eng. multiple-choice exam). Cena skúšky je 250€ bez DPH.


V prípade záujmu alebo otázok ohľadom skúšky nás prosím kontaktujte na certification@castb.org. Zatvoriť

Certified Tester Game Testing (CT-GaMe)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Certifikácia ISTQB® Game Testing sa zameriava na pochopenie a zručnosti potrebné na vykonávanie a riadenie testovania na všetkých úrovniach v herných projektoch. Zahŕňa základné koncepty testovania videa a hier, ako aj to, ako určiť riziká a ciele pre herný softvér. Zahŕňa koncepčné navrhovanie, implementáciu a vykonávanie testov herného softvéru, prístupy k testovaniu hier (mechanika testovania hier, testovanie zvuku, testovanie grafiky a lokalizácia) a rozpoznávanie nástrojov na testovanie hier.

Štruktúra skúšky

 • Verzia: v1.0.1
 • Počet otázok: 40
 • Max bodov: 40
 • Body na prejdenie: 26
 • Dĺžka skúšky (min): 60 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč
Zatvoriť

ISTQB® Certifikovaný Tester základná úroveň (CTFL 4.0)

Detailnejšie informácie k tejto certifikácii nájdete na webe ISTQB, ktorý je dostupný cez tlačidlo vpravo. Základná úroveň je zameraná na každého, kto sa podieľa na testovaní softvéru. To zahŕňa aj tých, od ktorých sa očakáva, že pôjdu na pokročilejšiu kvalifikáciu ako testeri, test analytici, test inžinieri, test konzultanti, test manažéri, UAT testeri a vývojári softvéru. Základná úroveň je rozdelená do troch častí a to Core, Agile a Specialist.

Základná úroveň je vstupným modulom do ISTQB® certifikácie a podmienka v pokračovaní na ďalšie moduly a úrovne.

Detaily skúšky

 • Verzia: 4.0
 • Počet otázok: 40
 • Max bodov: 40
 • Body na prejdenie: 26
 • Dĺžka skúšky (min): 60 (+25 % ak je skúška v inom ako rodnom jazyku)
 • Cena (bez DPH): 150€ / 3600Kč

* 9. mája 2023 nadobudol platnosť sylabus CTFL v4.0. Táto verzia je spojenie CTFL 3.1 a CTFL Agile Tester. CaSTB ju bude ponúkať od 1. 9. 2023.

Všetky dokumenty a skúšky spojené so sylabom CTFL 2018 v3.1 budú dostupné do 9. mája 2024 v EN verzii a do 9. novembra 2024 pre ostatné jazyky.

Zatvoriť

Prehľad jednotlivých úrovní certifikácie

1
ISTQB® Certifikovaný Tester, základná úroveň (CTFL)

Základná úroveň je zameraná na každého, kto sa podieľa na testovaní softvéru. To zahŕňa aj tých, od ktorých sa očakáva, že pôjdu na pokročilejšiu kvalifikáciu ako testeri, test analytici, test inžinieri, test konzultanti, test manažéri, UAT testeri a vývojári softvéru. Základná úroveň je rozdelená do troch častí a to Core, Agile a Specialist.

2
ISTQB® Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň (CTAL)

Certifikácie z pokročilej úrovne sú pre skúsených odborníkov z testovania a sú zamerané na preukázanie hlbokých znalosti z oblastí testovania a schopnosti vykonávať testovacie aktivity v praxi. Pokročilá úroveň úroveň je rozdelená do troch častí a to Core, Agile a Specialist.

3
ISTQB® Certifikovaný Tester, expertná úroveň (CTEL)

Expertný stupeň rozširuje znalosti a skúsenosti získané na pokročilej úrovni poskytovaním hĺbkových, prakticky orientovaných certifikácií pokrývajúcich rôzne oblasti testovania. Expertným stupňom ponúka ISTQB® kariérny rast pre testerov s jasne definovanými biznis výsledkami.Expertná úroveň má aktuálne dostupnú len Core časť.

Základná úroveň je vstupným modulom do ISTQB® certifikácie.
(podmienka v pokračovaní na ďalšie moduly a úrovne)

Terminológia v materiáloch ISTQB

Ak nerozumiete certifikačnému názvosloviu, využite


Slovník pojmov

Pojmy, výrazy a definície sú navrhnuté tak,
aby zjednotili komunikáciu v testovaní (softvéru) a súvisiacich odboroch.

Certifikačný sprievodca

Prejdite si 3 kroky certifikačným sprievodcom.

Chcete sa nechať certifikovať?

Ozvite sa nám.

Tento web využíva cookies. V záujme zlepšovania poskytovaných služieb sa môže okrem nevyhnutných cookies nutných pre chod webovej stránky jednať o súbory personalizačné, analytické i reklamné. Na použitie týchto typov cookies potrebujeme váš súhlas. Kompletné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

Nastavenia cookies