CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Certifikácia podľa ISTQB®

Stupne certifikácie

Certifikácia je určitý štatút testera, ktorý dokazuje odbornosť a znalosť v určitej konkrétnej SW oblasti. Certifikovaný Tester slúži k výuke znalostí pre efektívne overovanie a testovanie softwaru. Je niekoľko stupňov a úrovní certifikácie.

Prečo sa certifikovať?

Program ISTQB® Certifikovaný Tester slúži na výučbu znalostí pre efektívne overovanie a testovanie softvéru. Či už ste jedinec alebo spoločnosť, certifikáciami získavate lepšie schopnosti a znalosti v danej oblasti. Subjektívne prínosy pre jednotlivé subjekty sú individuálne a rôznorodé. V súčte sa ale čiastkové prínosy stávajú výhodami, ktoré prinášajú lepšiu konkurencieschopnosť.

Výhody pre profesionálov

  • Medzinárodné uznanie získaných schopností a zručností
  • Oprávnenie používať logo „Certified Tester“ (s uvedením úrovne certifikácie)
  • Komplexná podpora kariérneho postupu od základnej až po expernú úroveň

Výhody pre spoločnosti

  • Certifikácia ISTQB® môže poskytnúť konkurenčnú výhodu spoločnostiam a to poskytnutím vyššej úrovene spoľahlivosti vyvíjaných aplikácií vďaka efektívnym testovacím praktikám odvodeným z kompetencií ISTQB®
  • Poradenské spoločnosti s certifikovaným personálom môžu zákazníkom ponúkať služby na vyššej úrovni, zvyšujúce príjmy a hodnotu značky
  • ISTQB® definovalo „Partnerský program“ pre spoločnosti, ktoré zamestnávajú veľké množstvo certifikovaných testerov

Certifikačný sprievodca

Prejdite si 3 kroky certifikačným sprievodcom.

Tento web využíva cookies. V záujme zlepšovania poskytovaných služieb sa môže okrem nevyhnutných cookies nutných pre chod webovej stránky jednať o súbory personalizačné, analytické i reklamné. Na použitie týchto typov cookies potrebujeme váš súhlas. Kompletné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

Nastavenia cookies