CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Poskytovatelia školení

Absolvovanie školenia nie je podmienkou pre účasť na ISTQB® skúške. Medzi možnosti ako sa pripraviť na skúšku patrí samoštúdium alebo absolvovanie neakreditovaného školenia.

Ďalšou možnosťou je účasť na akreditovanom školení. CaSTB zaisťuje, že akreditovaný poskytovatelia školení používajú dodržovali doporučené / osvedčené postupy. To znamená, že ich materiály sú v súlade s aktuálnymi sylabmi pre daný stupeň certifikácie a školitelia majú príslušné skúsenosti a zručnosti v testovaní softvéru aj školení. Akreditácia prebieha na oboch stupňoch systému certifikácie t. j. ISTQB® certifikovaný tester základného stupňa (CTFL) ako aj ISTQB certifikovaný tester pokročilého stupňa (CTAL).

Tento web využíva cookies. V záujme zlepšovania poskytovaných služieb sa môže okrem nevyhnutných cookies nutných pre chod webovej stránky jednať o súbory personalizačné, analytické i reklamné. Na použitie týchto typov cookies potrebujeme váš súhlas. Kompletné informácie o spracovaní vašich osobných údajov nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

Nastavenia cookies