Czech and Slovak Testing Board

tesena sa stáva PLATINUM partnerom ISTQB

Spoločnosť tesena sa stala ISTQB Partnerom PLATINUM úrovne. Spoločnosť bola povýšena z partnerstva striborné úrovne. Gratulujeme!
Viac o partnerskom programe tu.