Czech and Slovak Testing Board

Skúšky

Typy skúšok
Moduly
Predpoklady
Prihlásenie na skúšku
Skúškové otázky
Pravidlá skúšky
Certifikáty

Typy skúšok

Czech and Slovak Testing Board ako členský board ISTQB® ponúka tri varianty ISTQB® certifikačných skúšok:

Termíny všetkých skúšok nájdete v časti Aktuality alebo na našom Facebooku. V prípade, že Vám žiadny nevyhovyje, kontaktujte nás na exams@castb.org.

Moduly

CaSTB v súčasnosti ponúka nasledujúce certifikačné skúšky ISTQB®. Podrobnosti o jednotlivých moduloch nájdete v časti Certifikácie.

ISTQB® Certifikovaný Tester, základná úroveň (CTFL)
Certifikačný modul (kód) Jazyk skúšky Dĺžka skúšky (min)* Počet otázok Max bodov Body na prejdenie (65%) Cena (bez DPH)**
CTFL v2018 (CTFL) EN/CZ/SK 60/75 40 40 26 120 €
Agile Tester (CTFL-AT) EN
Acceptance Tester (CTFL-AcT) EN 60/75 40 40 26 150 €
Automotive Software Tester (CTFL-AuT)
Gambling Industry Tester (CTFL-GT)
Mobile Application Tester (CTFL-MAT)
Model-based Tester (CTLF-MBT)
Usability Tester (CTFL-UT)
Performance Tester (CTFL-PT) EN 90/113 40 40 26 150 €

 

ISTQB® Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň (CTAL)
Certifikačný modul (kód) Jazyk skúšky Dĺžka skúšky (min)* Počet otázok Max bodov Body na prejdenie (65%) Cena (bez DPH)**
Test Manager (CTAL-TM) EN 180/225 65 115 75 180 €
Test Analyst v2019 (CTAL-TA) 120/150 40 80 52
Technical Test Analyst v2019 (CTAL-TTA) 120/150 45 76 49
Agile Technical Tester (CTAL-ATT) 90/113 40 64 48 200 €
Security Tester (CTAL-Sec) 120/150 45 80 52 200 €
Test Automation Engineer (CTAL-TAE) 90/113 40 75 49 200 €
Full Core (CTAL-Full) dosiahnuté dokončením CTAL TM, TA, TTA zdarma

* Kandidáti, ktorí skladajú skúšku v inom ako rodnom jazyku a kandidáti so znevýhodnením (napr. dislexiou) dostanú 25% času naviac.
** Cena skúšok je rovnaká pre všetky pokusy a typy skúšok.

ISTQB® Certifikovaný Tester, expertná úroveň (CTEL)

CaSTB aktuálne neposkytuje certifikačné skúšky na expertnej úrovni. V prípade záujmu o takúto skúšky nás prosím kontaktujte na exams@castb.org.

Predpoklady

Niektoré z modulov ISTQB® Certifikačnej schémy majú pevne stanovené podmienky:

Na úspešné zloženie certifikačnej skúšky je doporučené:

Prihlásenie na skúšku

Tento postup platí aj pre uchádzačov opakujúcich skúšku. Medzi pokusmi o skúšku nie je žiadna čakacia doba.

Zrušenie skúšky

Storno skúšky je spoplatnené na základe nasledujúcich pravidiel:

Zrušenie skúšky je potrebné doručiť e-mailom na adresu exams@castb.org.

Pravidlá skúšky

Všetky skúšky organizované CaSTB sú organizované vyškolenými odborníkmi, ktorí dohliadajú na priebeh skúšky, aby boli splnené nasledujúce pravidlá:

Kandidáti nesmú:

V prípade podvádzania bude skúška prerušená a váš pokus o skúšku bude považovaný za neúspešný.

Viac podrobností o skúške poskytne jej organizátor na začiatku skúšky.

Požiadavky pre online skúšky

Ak uchádzači nebudú spĺňať všetky nasledujúce pravidlá, online skúška nebude povolená.

Opatrenia v dôsledku COVID-19

Z dôvodu posledného vývoja prípadov COVID-19 v Českej republike a na Slovensku vyzývame všetkých účastníkov, aby:

  • NEÚČASTNITE sa skúšky, ak máte niektorý z príznakov COVID-19 popísaných Svetovou zdravotníckou organizáciou
  • NEÚČASTNÍTE sa skúšky, ak ste boli v zahraničí menej ako 10 dní pred skúškou
  • dezinfikujte si ruky pri vstupe do miestnosti
  • majte nasadenú rúšku po celú dobu skúšky
  • udržiavajte vzdialenosť minimálne 2 metre od ostatných účastníkov

Skúškové otázky

Skúškové otázky, poskytované CaSTB, sú revidované niekoľkými špecialistami z oblasti, ktorej sa venuje jednotlivý modul, alebo špecialistami na proces ISTQB® skúšok. Na základe toho môžeme potvrdiť, že všetky skúškové otázky zodpovedajú pravidlám definovaným v dokumentoch:

  • Exam Structure and Rules dokumenty dostupné pre jednotlivé moduly, ktoré určujú počet otázok a ich typ pre každú kapitolu učebných osnov.
  • Exam Writing Rules and Recommendations (neverejný dokument), ktorý definuje desiatky pravidiel pre skúškové otázky.
  • Certification and Examination Processes, ktorý definuje spôsob a prevedenie certifikačných skúšok.

Certifikáty

Úspešní kandidáti obdržia certifikát potvrdzujúci ich úspech v elektronickej podobe. Všetci úspešní kandidáti môžu byť zaradení do databáze ISTQB® Successful Candidates Registry, ktorá je k dispozícii na webe scr.istqb.org (žiadosť sa podáva pri prihlásení na skúšku).

Certifikáty sú platné celosvetovo a ich platnosť je neobmedzená, okrem modulov na expertnej úrovni, kde je platnosť nastavená na 5 rokov.

 

V prípade akékoľvek otázok alebo sťažností týkajúcich sa skúšok, nás kontaktujte na adrese exams@castb.org.