Czech and Slovak Testing Board

O nás

Czech and Slovak Testing Board (CaSTB) je nezisková organizácia založená v decembri 2006. CaSTB zastupuje International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®) ako členský výbor v Českej a Slovenskej republike. Väčšina členov CaSTB je zapojených do mnohých činností ISTQB® cez ISTQB® pracovné skupiny.

CaSTB má členov, ktorí uplatňujú obrovské množstvo skúseností nadobudnutých v oblasti testovania softvéru aj prostredníctvom dobrovoľnej práce na rozvoji, prevádzkovaní a propagovaní programu ISTQB Certifikovaný Tester v Českej a Slovenskej republike.

CaSTB podporuje ISTQB a prispieva k činnostiam súvisiacim s budovaním systému certifikácie testerov softvéru prekladaním Slovníka ISTQB® a Sylabov pre základný stupeň do českého a slovenského jazyka ako aj popdporou miestnych poskytovateľov školení pri príprave a vykonávaní kvalitných tréningov pre ISTQB certifikácie prostredníctvom hodnotenia ich výukových materiálov a metód a návrhov zlepšení. Taktiež budujeme partnerstvá so spoločnosťami, ktoré preukazujú svoj záujem o profesionálne vzdelávanie svojich testerov softvéru.

Naše poslanie