Czech and Slovak Testing Board

Orange Slovensko, a.s. sa stáva strieborným partnerom ISTQB

Spoločnosť Orange Slovensko, a.s. sa stala ISTQB Partnerom striebornej úrovne. Gratulujeme!
Viac o partnerskom programe tu.