Czech and Slovak Testing Board

LBMS sa stáva akreditovaným poskytovateľom školení pre CTFL

Spoločnosť LBMS sa stala akreditovaným poskytovateľom školení ISTQB pre Základnú úrovneň. Gratulujeme!
Viac o akreditovaných školiteľoch nájdete tu.