Czech and Slovak Testing Board

ISTQB® Certifikačná skúška | ONLINE | 22. 12. 2022

Online ISTQB® Certifikačná skúška.
Presný čas začiatku skúšky je individuálny pre každého kandidáta a bude oznámený ~ 7 dní pred termínom skúšky emailom.
Skúšky sú vykonávané v špeciálnom režime, preto sa prosím najprv zoznámte s pravidlami v sekcii Pravidlá skúšky.

Moduly: všetky CTFL, CTAL and CT
Viac informácií ohľadom modulov, cien a pravidiel, nájdete v časti Skúšky.

Registrácia: v prípade záujmu o termín skúšky, nasledujte kroky v sekcii Prihlásenie na skúšku.

ISTQB® Certifikačná skúška | PRAGUE | 12.12.2022

Prezenčná ISTQB® Certifikačná skúška.

Adresa skúšky: Bude upresnená v pozvánke na skúšku.
Začiatok: 13:00
Moduly: všetky CTFL, CTAL a CT
Viac informácií ohľadom modulov, cien a pravidiel, nájdete v časti Skúšky.
Registrácia: v prípade záujmu o termín skúšky, nasledujte kroky v sekcii Prihlásenie na skúšku.

ISTQB® Certifikačná skúška | ONLINE | 09. 12. 2022

Online ISTQB® Certifikačná skúška.
Presný čas začiatku skúšky je individuálny pre každého kandidáta a bude oznámený ~ 7 dní pred termínom skúšky emailom.
Skúšky sú vykonávané v špeciálnom režime, preto sa prosím najprv zoznámte s pravidlami v sekcii Pravidlá skúšky.

Moduly: všetky CTFL, CTAL and CT
Viac informácií ohľadom modulov, cien a pravidiel, nájdete v časti Skúšky.

Registrácia: v prípade záujmu o termín skúšky, nasledujte kroky v sekcii Prihlásenie na skúšku.

ISTQB® Certifikačná skúška | ONLINE | 18. 11. 2022

Online ISTQB® Certifikačná skúška.
Presný čas začiatku skúšky je individuálny pre každého kandidáta a bude oznámený ~ 7 dní pred termínom skúšky emailom.
Skúšky sú vykonávané v špeciálnom režime, preto sa prosím najprv zoznámte s pravidlami v sekcii Pravidlá skúšky.

Moduly: všetky CTFL, CTAL and CT
Viac informácií ohľadom modulov, cien a pravidiel, nájdete v časti Skúšky.

Registrácia: v prípade záujmu o termín skúšky, nasledujte kroky v sekcii Prihlásenie na skúšku.

ISTQB® Certifikačná skúška | ONLINE | 11. 11. 2022

Online ISTQB® Certifikačná skúška.
Presný čas začiatku skúšky je individuálny pre každého kandidáta a bude oznámený ~ 7 dní pred termínom skúšky emailom.
Skúšky sú vykonávané v špeciálnom režime, preto sa prosím najprv zoznámte s pravidlami v sekcii Pravidlá skúšky.

Moduly: všetky CTFL, CTAL and CT
Viac informácií ohľadom modulov, cien a pravidiel, nájdete v časti Skúšky.

Registrácia: v prípade záujmu o termín skúšky, nasledujte kroky v sekcii Prihlásenie na skúšku.

ISTQB® Certifikačná skúška | ONLINE | 13. 10. 2022

Online ISTQB® Certifikačná skúška.
Presný čas začiatku skúšky je individuálny pre každého kandidáta a bude oznámený ~ 7 dní pred termínom skúšky emailom.
Skúšky sú vykonávané v špeciálnom režime, preto sa prosím najprv zoznámte s pravidlami v sekcii Pravidlá skúšky.

Moduly: všetky CTFL, CTAL and CT
Viac informácií ohľadom modulov, cien a pravidiel, nájdete v časti Skúšky.

Registrácia: v prípade záujmu o termín skúšky, nasledujte kroky v sekcii Prihlásenie na skúšku.

ISTQB® Certifikačná skúška | ONLINE | 29. 09. 2022

Online ISTQB® Certifikačná skúška.
Presný čas začiatku skúšky je individuálny pre každého kandidáta a bude oznámený ~ 7 dní pred termínom skúšky emailom.
Skúšky sú vykonávané v špeciálnom režime, preto sa prosím najprv zoznámte s pravidlami v sekcii Pravidlá skúšky.

Moduly: všetky CTFL, CTAL and CT
Viac informácií ohľadom modulov, cien a pravidiel, nájdete v časti Skúšky.

Registrácia: v prípade záujmu o termín skúšky, nasledujte kroky v sekcii Prihlásenie na skúšku.

Nový modul Umelá Inteligencia pridaný do portfólia

S radosťou Vám oznamujeme pridanie nového modulu ISTQB® Certified Tester AI Testing (CT-AI) do ponuky Špecializovaných modulov v portfóliu ISTQB. Už dnes sa preto môžete zoznámiť s podrobnosťami modulu a začať študovať sylabus alebo si pozrieť ostatné súvisiace dokumenty na istqb.org.

CaSTB samozrejme ponúka aj skúšky pre tento modul v angličtine.

Dôležitá správa: poskytovanie certifikačných skúšok na Slovensku

Důležitá zpráva: poskytování certifikačních zkoušek na Slovensku

Znovu Vás vyzýváme, abyste důkladně zvážili výběr společnosti, u které budete vykonávat na Slovensku certifikační zkoušku.

Jak jsme již dříve informovali, společnost COPO-SSK (Slovenská spoločnosť pre kvalitu) nemá 1.1.2019 oprávnění k poskytování certifikačních zkoušek ISTQB.

Společnost nemá platnou smlouvu, nedisponuje platnými certifikačními otázkami v souladu s ISTQB, není vedena jako poskytovatel certifikačních zkoušek.

Jedním z důvodů pro ukončení spolupráce bylo zjištění, že společnost COPO-SSK sama vykonávala certifikační zkoušky, o kterých vůbec neinformuje CaSTB, přestože je k tomu smluvně zavázána. Takto byly vydávány certifikáty lidem, kteří nejsou registrovanými účastníky certifikační zkoušky.

Bohužel se dozvídáme o společnostech, které byly obětí podvodu a vlastní certifikát vydaný touto společností po 1.1.2019. I přes tvrzení od vedení Slovenské společnosti pre Jakost, kdy nás informovali, že tyto zkoušky již neprobíhají, jsme zjistili, že byly poskytovány do konce roku 2019 (konkrétně se jedná o pana Ľubomíra Bušfyho).

Tyto certifikáty však nemohou být uznány CaSTB ani zařazeny do registru ISTQB. V takovém případě musí být certifikační zkouška vykonána znovu u CaSTB.

Společnost COPO-SSK jsme opětovně vyzvali k zastavení těchto aktivit, vrácení fakturované části a řešení problému.

Přestože CaSTB nemá v těchto podvodných činnostech žádný podíl viny, chceme pomoci všem, kteří se stali součástí tohoto podvodu.

Chystáme podklady pro podání trestního oznámení pro všechny dotčené firmy i podání podnětu pro porušení ochranné známky ISTQB použité na certitikátech vydaných společností COPO-SSK.

Kontaktujte nás na email exec@castb.org.

Certifikačné skúšky pre základnú úroveň v2018 dostupné v v slovenskom jazyku

Od 14.11.2019 je možné skúšku ISTQB základnej úrovne podľa učebných osnov 2018 (ISTQB CTFL 2018) absolvovať aj v slovenskom jazyku. Kompletne tak pokrývame všetky 3 jazykové mutácie – angličtina, čeština a slovenčina.

Skúšku podľa učebných osnov 2011 je možné absolvovať v češtine a slovenčine do 4.12.2019 (v angličtine už táto možnosť nie je).

Po tomto 4.12.2019 je možné skladať certifikačnú skúšku základnej úrovne vo všetkých jazykoch výhradne podľa osnov verzie 2018.