Czech and Slovak Testing Board

ISTQB® smartshow

ISTQB® smartshow  predstavuje ISTQB® Vám a Vašim kolegom. Ak hledáte krátké vysvetlenie toho, čo je Program pre certifikáciu ISTQB, pozrite sa na naše nové video.