Czech and Slovak Testing Board

ISTQB® Certifikačná skúška | BRATISLAVA | 16. 11. 2021

Prezenčná ISTQB® Certifikačná skúška.

Adresa skúšky: FIIT STU Bratislava, Ilkovičova 2, 842 16 Bratislava 4
Začiatok: 10:30
Moduly: všetky CTFL a CTAL
Viac informácií ohľadom modulov, cien a pravidiel, nájdete v časti Skúšky.
Registrácia: v prípade záujmu o termín skúšky, nasledujte kroky v sekcii Prihlásenie na skúšku.

Účastníci majú povinnosť nosiť respirátor kategórie FFP2 a vyššej po celú dobu skúšky. Prosíme všetkých kandidátov, aby sa v prípade symptómov ochorenia dýchacích ciest zo skúšky odhlásili.