Czech and Slovak Testing Board

ensentia s.r.o. sa stáva strieborným partnerom ISTQB

Spoločnosť ensentia s.r.o. sa stala ISTQB Partnerom striebornej úrovne. Gratulujeme!
Viac o partnerskom programe tu.