Czech and Slovak Testing Board

Na stiahnutie

Všeobecné informácie

CaSTB & ISTQB® na konferencii CzechTest 2013 (prezentácia) PDF

ISTQB® študijné materiály

Učebná osnova pre základný stupeň

Učebné osnovy pre základní úroveň – rozšírenia

Učebné osnovy pre rozšírenú úroveň

Slovník pojmov

Používajte taktiež pre ISTQB® kvalifikčnú schému testovania softvéru. Popisuje koncepty, pojmy a definície navrhnuté na podporu komunikácie v testovaní (softvéru) a príbuzných odboroch.

Akreditácia

Prihláška na akreditáciu (anglicky)
Vzájomná dohoda zachovaní mlčanlivosti

Partnerský program

Prihláška do Partnerského Programu ISTQB® / Formulár pre odbovu partnerstva
Prezentácia Partnerského Programu ISTQB®
Prezentácia Partnerského Programu CaSTB