Czech and Slovak Testing Board

Na stiahnutie


Všeobecné informácie

CaSTB & ISTQB® na konferencii CzechTest 2013 (prezentácia) PDF

ISTQB studijní materiály — CTFL & CTAL

Základný stupeň (CTFL) En Sk
Pokročilý stupeň (CTAL)
Manažér testovania En
Test analytik En
Technický test analytik En

CaSTB prekladá pôvodné anglické materiály do češtiny a slovenčiny.

ISTQB® študijné materiály

Učebná osnova pre základný stupeň

 • ISTQB® CT Foundation Level Syllabus v2018 [EN]
 • Učební osnovy ISTQB® pro základní úroveň v2018 [CZ]
 • Učebná osnova ISTQB® pre základný stupeň v2018 [SK]
 • ISTQB® CTFL 2018 Sample Exam A v1.6 Questions [EN]
 • ISTQB® CTFL 2018 Sample Exam A v1.6 Answers [EN]
 • ISTQB® CTFL Vzorová zkouška A v1.6 - Otázky [CZ]
 • ISTQB® CTFL Vzorová zkouška A v1.6 - Odpovědi [CZ]
 • ISTQB® CTFL 2018 Sample Exam B v1.3 Questions [EN]
 • ISTQB® CTFL 2018 Sample Exam B v1.3 Answers [EN]
 • ISTQB® CTFL Vzorová zkouška B v1.3 - Otázky [CZ]
 • ISTQB® CTFL Vzorová zkouška B v1.3 - Odpovědi [CZ]
 • ISTQB® CTFL 2018 Sample Exam C v1.2 Questions [EN]
 • ISTQB® CTFL 2018 Sample Exam C v1.2 Answers [EN]
 • ISTQB® CTFL Vzorová zkouška C v1.2 - Otázky [CZ]
 • ISTQB® CTFL Vzorová zkouška C v1.2 - Odpovědi [CZ]
 • Učebné osnovy pre základní úroveň - rozšírenia

  Učebné osnovy pre rozšírenú úroveň

  Slovník pojmov

  Používajte taktiež pre ISTQB® kvalifikčnú schému testovania softvéru. Popisuje koncepty, pojmy a definície navrhnuté na podporu komunikácie v testovaní (softvéru) a príbuzných odboroch.

  Akreditácia

  Prihláška na akreditáciu (anglicky)
  Vzájomná dohoda zachovaní mlčanlivosti

  Partnerský program

  Prihláška do Partnerského Programu ISTQB® / Formulár pre odbovu partnerstva
  Prezentácia Partnerského Programu ISTQB®
  Prezentácia Partnerského Programu CaSTB