Czech and Slovak Testing Board

CN Group CZ s.r.o. sa stala PLATINUM partnerom ISTQB

Spoločnosť CN GROUP CZ sa stala ISTQB Partnerom PLATINUM úrovne. Spoločnosť bola povýšena z partnerstva zlatej úrovne. Gratulujeme!
Viac o partnerskom programe tu.