Czech and Slovak Testing Board

Certifikačné skúšky pre základnú úroveň v2018 dostupné v v slovenskom jazyku

Od 14.11.2019 je možné skúšku ISTQB základnej úrovne podľa učebných osnov 2018 (ISTQB CTFL 2018) absolvovať aj v slovenskom jazyku. Kompletne tak pokrývame všetky 3 jazykové mutácie – angličtina, čeština a slovenčina.

Skúšku podľa učebných osnov 2011 je možné absolvovať v češtine a slovenčine do 4.12.2019 (v angličtine už táto možnosť nie je).

Po tomto 4.12.2019 je možné skladať certifikačnú skúšku základnej úrovne vo všetkých jazykoch výhradne podľa osnov verzie 2018.