Czech and Slovak Testing Board

Certifikácie

Na zabezpečenie konzistentnosti a spravodlivosti ISTQB® vyvinula dômyselný formát skúšky a smernice pre písanie otázok, ktoré boli prijaté aj CaSTB a príslušnými certifikačnými autoritami.

Plán certifikácie ISTQB® softvérový tester

Program ISTQB® Certifikovaný Tester slúži na výuku vedomostí pre efektívne overovanie a testovanie softvéru. V podstate existujú tri úrovne: základný stupeň, pokročilý stupeň a expertný stupeň.

ISTQB® certifikovaný tester, základný stupeň (CTFL)

Základná kvalifikácia je zameraná na každého, kto sa podieľa na testovaní softvéru. To zahŕňa aj tých, od ktorých sa očakáva, že pôjdu na pokročilejšiu kvalifikáciu ako testeri, test analytici, test inžinieri, test konzultanti, test manažéri, UAT testeri a vývojári softvéru.

Na zloženie skúšky sa požaduje aspoň 65% správnych odpovedí.

ISTQB certifikovaný tester, základný stupeň (Core)

Poznámka: Certifikáciu je možné urobiť v Češtine, Slovenčine alebo Angličtine.

ISTQB certifikovaný tester, základný stupeň (Agile) ISTQB Certifikovaný tester Základní stupeň (Specialist)

ISTQB® certifikovaný tester, pokročilý stupeň (CTAL)

Pokročilé certifikácie sú pre skúsených odborníkov z testovania a sú zamerané na preukázanie hlbokých znalosti z oblastí testovania a schopnosti vykonávať testovacie aktivity v praxi.

Na získanie certifikátu ISTQB® certifikovaný tester pokročilý stupeň, je kandidát povinný zložiť 1,5-hodinovú (modul TAE), 2-hodinovú (modul TTA) nebo 3-hodinovú písomnú skúšku, pozostávajúcu zo 65 otázok (40 pre TAE / 45 pre TTA) typu „výber z viacerých možností“ navrhnutú tak, aby vyhodnotila znalosti uchádzača a pochopenie celého sylabu pre základný stupeň a relevantných častí sylabu pre pokročilý stupeň. Na zloženie skúšky sa požaduje aspoň 65% správnych odpovedí.

Pokročilý stupeň certifikácie obsahuje tri moduly (Core) a rozširujúce moduly (Specialist): ISTQB certifikovaný tester, pokročilý stupeň (Core)

ISTQB certifikovaný tester, pokročilý stupeň (Specialist) Poznámka: Certifikáciu je možné urobiť v Angličtine.

ISTQB® certifikovaný tester, expertný stupeň (CTEL)

Expertný stupeň rozširuje znalosti a skúsenosti získané na pokročilej úrovni poskytovaním hĺbkových, prakticky orientovaných certifikácií pokrývajúcich rôzne oblasti testovania. Expertným stupňom ponúka ISTQB® kariérny rast pre testerov s jasne definovanými biznis výsledkami.

Expertný stupeň certifikácie obsahuje tieto štyri moduly:

Poznámka: Certifikácia v súčasnosti nie je poskytovaná CaSTB a jej Certifikačnnými autoritami.

Certifikačná schéma

Základný stupeň (CTFL)
Pokročilý stupeň (CTAL)
Test
Manager
Test
Analyst
Technical
Test Analyst

Certifikačné autority

CaSTB autorizovala certifikačné autority, ktoré poskytujú skúšky po každom akreditovanom školení.

Čas od času a v závislosti od dopytu na trhu, certifikačné autority tiež poskytujú skúšky naplánované priamo CaSTB, ktoré nesúvisia s konkrétnym školením (takzvané „otvorené skúšky“). V prípade záujmu kontaktujte priamo naše certifikačné autority.

Naše certifikačné autority sú:

Czech and Slovak Testing Board Czech and Slovak Testing Board (CaSTB)
Certifikačný orgán pre Českú republiku a Slovensko, členský board ISTQB Kontakt: certification@castb.org
Czech Society for Quality (CSQ) Czech Society for Quality (CSQ)
Certifikačný orgán pre Českú republiku