Czech and Slovak Testing Board

Certifikácie

ISTQB® Software Tester Certification Road Map
ISTQB® Certifikovaný Tester, základná úroveň (CTFL)
ISTQB® Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň (CTAL)
ISTQB® Certifikovaný Tester, expertná úroveň (CTEL)
Certifikačné autority

ISTQB® Software Tester Certification Road Map

Program ISTQB® Certifikovaný Tester slúži na výuku vedomostí pre efektívne overovanie a testovanie softvéru. V podstate existujú tri úrovne: základný stupeň, pokročilý stupeň a expertný stupeň.

Pre viac informácíí ohľadom ISTQB® certifikačných skúšok, nájdete v části Skúšky

Výhody pre profesionálov

 

Výhody pre spoločnosti

 

 

ISTQB® Certifikovaný Tester, základná úroveň (CTFL)

Základná úroveň je zameraná na každého, kto sa podieľa na testovaní softvéru. To zahŕňa aj tých, od ktorých sa očakáva, že pôjdu na pokročilejšiu kvalifikáciu ako testeri, test analytici, test inžinieri, test konzultanti, test manažéri, UAT testeri a vývojári softvéru. Základná úroveň je rozdelená do troch častí a to Core, Agile a Specialist.

ISTQB® Certifikovaný Tester, základná úroveň (Core)

ISTQB® Certifikovaný Tester, základná úroveň (Agile)

ISTQB® Certifikovaný Tester, základná úroveň (Specialist)

 

ISTQB® Certifikovaný Tester základnej úrovene je vstupným modulom do ISTQB® certifikačnej schémy a jeho úspešné absolvovanie je nutnou podmienkou v pokračovaní na ďalšie moduly a úrovne..

ISTQB® Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň (CTAL)

Certifikácie z pokročilej úrovne sú pre skúsených odborníkov z testovania a sú zamerané na preukázanie hlbokých znalosti z oblastí testovania a schopnosti vykonávať testovacie aktivity v praxi. Pokročilá úroveň úroveň je rozdelená do troch častí a to Core, Agile a Specialist.

ISTQB® Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň (Core)

ISTQB® Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň (Agile)

ISTQB® Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň (Specialist)

ISTQB® Certifikovaný Tester, expertná úroveň (CTEL)

Expertný stupeň rozširuje znalosti a skúsenosti získané na pokročilej úrovni poskytovaním hĺbkových, prakticky orientovaných certifikácií pokrývajúcich rôzne oblasti testovania. Expertným stupňom ponúka ISTQB® kariérny rast pre testerov s jasne definovanými biznis výsledkami.Expertná úroveň má aktuálne dostupnú len Core časť.

ISTQB® Certifikovaný Tester, expertná úroveň (Core)

ISTQB® Certifikovaný Tester, expertná úroveň (Specialist)

Certifikačné autority

Czech and Slovak Testing Board autorizuje certifikačné autority na vykonávanie certifikačných skúšok po každom akreditovanom školení.

V závislosti od dopytu na trhu certifikačné orgány poskytujú aj skúšky, ktoré nesúvisia s konkrétnym školením (tzv. otvorené skúšky). V prípade záujmu kontaktujte priamo naše certifikačné autority:

Czech and Slovak Testing Board Czech and Slovak Testing Board (CaSTB)
Certifikačná autorita pre Českú republiku a Slovensko, členský board ISTQB®Pre viac informácií o pravidlách a prihláškach na skúšku nájdete v časti Skúšky
Czech Society for Quality (CSQ) Czech Society for Quality (CSQ)
Certifikačná autorita pre Českú republiku