CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Zkoušky

Jako poslední krok je výběr typu zkoušky, která by vyhovovala Vašim potřebám a požadavkům, a také seznámení s podrobnostmi zkoušek, jako je délka, cena a předběžné požadavky.

Typy zkoušek

Czech and Slovak Testing Board jako členský board ISTQB® nabízí tři varianty ISTQB® certifikačných zkoušek:
Otevřené zkoušky
Pravidelné termíny zkoušek, na které se může přihlásit kdokoliv. Tyto zkoušky jsou běžně prováděny v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích. Ostatní města přidáváme podle zájmu kandidátů.
Online zkoušky
CaSTB nově nabízí i online zkoušky z pohodlí Vašeho domova. Zkoušky jsou prováděny ve speciálním režimu, proto se prosím nejprve seznamte s pravidly na stránce Pravidla zkoušek.
Soukromé zkoušky
Soukromé zkoušky jsou poskytovány pro společnosti, poskytovatele školení nebo skupiny osob na jimi zvolený datum a místo. Podmínkou však je mít alespoň 6 kandidátů (4 v případě člena ISTQB® Partner Program). O takový termín můžete požádat prostřednictvím certifications@castb.org.

Podrobnější informace jsou k dispozici na stránce Pravidla zkoušek.

Pravidla zkoušek

Nabízené zkouškové moduly

CaSTB v současnosti nabízí následující certifikační zkoušky ISTQB®. Podrobnosti o jednotlivých modulech naleznete v části Schéma certifikací.

ISTQB® Certifikovaný Tester, základní úroveň

Certifikační modul (kód) Jazyk Délka (min)* Počet otázek Max bodů Body pro splnění 65% Cena bez DPH**
CTFL v4.0 (CTFL) EN, CZ, SK 60/75 40 40 26

150 € / 3600 Kč***

CTFL 2018 v3.1.1 (CTFL) EN, DE, CZ, SK
Agile Tester (CTFL-AT) EN, CZ

 

ISTQB® Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň

Certifikační modul (kód) Jazyk Délka (min)* Počet otázek Max bodů Body pro splnění 65% Cena bez DPH**
Test Manager (CTAL-TM) EN 180/225 65 115 75 200 € / 4800 Kč
Test Analyst v3.1 (CTAL-TA) 120/150 40 80 52
Technical Test Analyst v4.0 (CTAL-TTA) 120/150 45 78 51
Agile Technical Tester (CTAL-ATT) EN 90/113 40 64 42 150 € / 3600 Kč


Full Core (CTAL-Full)
Certifikát je vydán zdarma po absolvování certifikací CTAL TM, TA, TTA. Zašlete žádost na adresu info@castb.org a získejte ji.

ISTQB® Certifikovaný Tester, specialista

Certifikační modul (kód) Jazyk Délka (min)* Počet otázek Max bodů Body pro splnění 65% Cena bez DPH**
Acceptance Tester (CT-AcT) EN 60/75 40 40 26 150 € / 3600 Kč
Automotive Software Tester (CT-AuT)
Gambling Industry Tester (CT-GT)
Game Testing (CT-GaMe)
Mobile Application Tester (CT-MAT)
Model-based Tester (CT-MBT)
Usability Testing (CT-UT)
AI Testing (CT-AI) 60/75 40 47 31 150 € / 3600 Kč
Performance Tester (CT-PT) 90/113 40 40 26 150 € / 3600 Kč
Test Automation Engineer (CT-TAE) 90/113 40 75 49 150 € / 3600 Kč
Security Tester (CT-Sec) 120/150 45 80 52 200 € / 4800 Kč

 

ISTQB® Certifikovaný Tester, expertní úroveň

Certifikační modul (kód) Jazyk Detaily zkoušky Cena bez DPH**
Test Management Managing the Test Team (CTEL-TM-MTT) EN Viz Expert Level Exam Structure and Rules 250 € / 6000 Kč
Test Management Operational Test Management (CTEL-TM-OTM)
Test Management Strategic Test Management (CTEL-TM-SM)
Level Assessing Test Processes (CTEL-ITP-ATP) EN Viz Expert Level Exam Structure and Rules 250 € / 6000 Kč
Implementing Test Process Improvement (CTEL-ITP-ITPI)


* Kandidáti skládající zkoušku v jiném, než rodném jazyce a kandidáti se znevýhodněním (např. dyslexií) dostanou 25 % času navíc.
** Cena zkoušek je stejná pro všechny pokusy a typy zkoušek.
*** Možnost uplatnit slevu 50% na CTFL 4.0 pro držitele starších verzí certifikátů CTFL.

Certifikační autority

Czech and Slovak Testing Board autorizuje certifikační autority k provádění certifikačních zkoušek po každém akreditovaném školení. V závislosti na poptávce na trhu, certifikační orgány poskytují i zkoušky, které nesouvisí s konkrétním školením (tzv. Otevřené zkoušky). V případě zájmu kontaktujte přímo naše certifikační autority:

CaSTB

Czech and Slovak Testing Board
Certifikační autorita pro Českou republiku a Slovensko Členský board ISTQB®

Česká společnost pro jakost (ČSJ)

Czech and Slovak Testing Board
Česká společnost pro jakost (ČSJ)

Studijní předpoklady

Některé z modulů ISTQB® Cetifikačního schéma mají pevně stanovené podmínky:

 • Certifikát ze základní úrovně (CTFL) je potřebný pro absolvování zkoušky ze všech dalších ISTQB® modulů.
 • Kandidáti na expertní úroveň musí splnit kritéria popsané na stránkách istqb.org.

Pro úspěšné složení certifikační zkoušky je doporučeno:

 • Mít cca 1 rok praktických zkušeností pro moduly na základní úrovni a cca 3 roky pro moduly na pokročilé úrovni.
 • Pochopit oblasti a praktiky popsané v učební osnově pro daný modul. Učební osnovy jsou dostupné v části Ke stažení nebo na stránkách istqb.org.
 • Seznámit se s konkrétními termíny (klíčovými slovy) v daném modulu. Slovník ISTQB® je pro tento účel k dispozici v různých jazycích.
 • Použít literaturu uvedenou v osnovách, abyste získali více podrobností o teorii nebo uplatňování konkrétních praktik uvedených v učebních osnovách.
 • Projít dokument Exam Structure and Rules pro daný modul, abyste se seznámili s typem dotazů v certifikační zkoušce.
 • Projít kategorizaci otázek známou jako K-Levels
 • Projít vzorovou zkoušku (Sample Exam) dostupnou pro každý modul, abyste si otestovali své znalosti.
 • POZOR: Úspěšné absolvování vzorové zkoušky není v žádném případě zárukou úspěšného absolvování certifikační zkoušky.
 • Absolvovat akreditované školení poskytované našimi partnery, které CaSTB akredituje na jednotlivé moduly. Velmi se doporučuje absolvovat školení hlavně pro pokročilé moduly.

Certifikáty

Úspěšní kandidáti obdrží v elektronické podobě certifikát potvrzující jejich úspěch. Všichni úspěšní kandidáti mohou být zařazeni do databáze ISTQB® Successful Candidates Registry, která je k dispozici na webu scr.istqb.org (žádost se podává při přihlášení na zkoušku).
 
Certifikáty jsou platné celosvětově a jejich platnost je neomezená, kromě modulů na expertní úrovni, kde je platnost nastavena na 5 let.
 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo stížností týkajících se zkoušek nás kontaktujte na adrese certifications@castb.org.

Stížnosti

Reklamace může podat každý účastník zkoušky a to konkrétně na:
 • Proces provedení zkoušky
  • Konkrétní chyby ze strany organizátora zkoušky nebo jiné nesrovnalosti vůči dohodnutým podmínkám.
 • Otázku v testu
  • Chyby v konkrétní otázce identifikované číslem otázky pro daného kandidáta.
Stížnosti lze komunikovat s proctorem, případně zaslat emailem na certifications@castb.org .

Certifikační průvodce

Projděte si 3 kroky průvodce k certifikacím.

Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Ochrana soukromí.

Nastavení cookies