CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Zkoušky

Jako poslední krok je výběr typu zkoušky, která by vyhovovala Vašim potřebám a požadavkům, a také seznámení s podrobnostmi zkoušek, jako je délka, cena a předběžné požadavky.

Typy zkoušek

Czech and Slovak Testing Board jako členský board ISTQB® nabízí tři varianty ISTQB® certifikačných zkoušek:

Otevřené zkoušky
Pravidelné termíny zkoušek na které se může přihlásit kdokoliv. Tyto zkoušku jsou běžně prováděny v Praze, Brně, Bratislavě a Košicích. Ostatní města přidáváme podle zájmu kandidátů.
Online zkoušky
CaSTB nově nabízí i online zkoušky z pohodlí Vašeho domova. Zkoušky jsou prováděny ve speciálním režimu, proto se prosím nejprve seznamte s pravidly v sekci Pravidla zkoušky.
Soukromé zkoušky
Soukromé zkoušky jsou poskytovány pro společnosti, poskytovatele školení nebo skupiny osob na jimi zvolený datum a místo. Podmínkou však je mít alespoň 6 kandidátů (4 v případě člena ISTQB® Partner Program). O takový termín můžete požádat prostřednictvím exams@castb.org.

Podrobnější informace jsou k dispozici na stránce Pravidla zkoušek.

Pravidla zkoušek

Nabízené zkouškové moduly

CaSTB v současnosti nabízí následující certifikační zkoušky ISTQB®. Podrobnosti o jednotlivých modulech naleznete v části Certifikace.

ISTQB® Certifikovaný Tester, základní úroveň (CTFL)
Certifikační modul (kód) Jazyk zkoušky Délka zkoušky (min)* Počet otázek Max bodů Body pro splnění (65%) Cena (bez DPH)**
CTFL v2018 (CTFL) EN/CZ/SK/DE 60/75 40 40 26 120€ / 3000kč
Agile Tester (CTFL-AT) EN/CZ

 

ISTQB® Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň (CTAL)
Certifikační modul (kód) Jazyk zkoušky Délka zkoušky (min)* Počet otázek Max bodů Body pro splnění (65%) Cena (bez DPH)**
Test Manager (CTAL-TM) EN 180/225 65 115 75 180€ / 4600kč
Test Analyst v2019 (CTAL-TA) 120/150 40 80 52
Technical Test Analyst v2019 (CTAL-TTA) 120/150 45 76 49
Agile Technical Tester (CTAL-ATT) 90/113 40 64 48 200€ / 5100kč
Full Core (CTAL-Full) dosáhnuté dokončením CTAL TM, TA, TTA zdarma

 

ISTQB® Certifikovaný Tester, specializované moduly
Certifikační modul (kód) Jazyk zkoušky Délka zkoušky (min)* Počet otázek Max bodů Body pro splnění (65%) Cena (bez DPH)**
Acceptance Tester (CT-AcT) EN 60/75 40 40 26 150€ / 3800kč
Automotive Software Tester (CT-AuT)
Gambling Industry Tester (CT-GT)
Mobile Application Tester (CT-MAT)
Model-based Tester (CT-MBT)
Usability Tester (CT-UT)
Artificial Intelligence (CT-AI) 60/75 40 47 31 150€ / 3800kč
Performance Tester (CT-PT) 90/113 40 40 26 150€ / 3800kč
Security Tester (CT-Sec) 120/150 45 80 52 200€ / 5100kč
Test Automation Engineer (CT-TAE) 90/113 40 75 49 200€ / 5100kč


* Kandidáti skládající zkoušku v jiném, než rodném jazyce a kandidáti se znevýhodněním (např. dyslexií) dostanou 25% času navíc.
** Cena zkoušek je stejná pro všechny pokusy a typy zkoušek.

ISTQB® Certifikovaný Tester, expertní úroveň (CTEL)

CaSTB aktuálně neposkytuje certifikační zkoušky na expertní úrovni. V případě zájmu o takovouto zkoušku nás prosím kontaktujte na exams@castb.org.

Certifikační autority

Czech and Slovak Testing Board autorizuje certifikační autority k provádění certifikačních zkoušek po každém akreditovaném školení. V závislosti na poptávce na trhu, certifikační orgány poskytují i zkoušky, které nesouvisí s konkrétním školením (tzv. Otevřené zkoušky). V případě zájmu kontaktujte přímo naše certifikační autority:

CaSTB

Czech and Slovak Testing Board

Certifikační autorita pro Českou republiku a Slovensko Členský board ISTQB®

Česká společnost pro jakost (ČSJ)

Česká společnost pro jakost

Certifikační autorita pro Českou republiku

Studijní předpoklady

Některé z modulů ISTQB® Cetifikačního schéma mají pevně stanovené podmínky:

 • Certifikát ze základní úrovně (CTFL) je potřebný pro absolvování zkoušky ze všech dalších ISTQB® modulů.
 • Kandidáti na expertní úroveň musí splnit kritéria popsané na stránkách istqb.org.

Na úspěšné složení certifikační zkoušky je doporučeno:

 • Mít cca 1 rok praktických zkušeností pro moduly na základní úrovni a cca 3 roky pro moduly na pokročilé úrovni.
 • Pochopit oblasti a praktiky popsané v učební osnově pro daný modul. Učební osnovy jsou dostupné v části Ke stažení nebo na stránkách istqb.org.
 • Seznámit se s konkrétními termíny (klíčovými slovy) v daném modulu. Slovník ISTQB® je pro tento účel k dispozici v různých jazycích.
 • Použít literaturu uvedenou v osnovách, abyste získali více podrobností o teorii nebo uplatňování konkrétních praktik uvedených v učebních osnovách.
 • Projít dokument Exam Structure and Rules pro daný modul, abyste se seznámili s typem dotazů v certifikační zkoušce.
 • Projít kategorizaci otázek známou jako K-Levels
 • Projít vzorovou zkoušku (Sample Exam) dostupnou pro každý modul, abyste si otestovali své znalosti.
 • POZOR: Úspěšné absolvování vzorové zkoušky není v žádném případě zárukou úspěšného absolvování certifikační zkoušky.
 • Absolvovat akreditované školení poskytované našimi partnery, které CaSTB akredituje na jednotlivé moduly. Velmi se doporučuje absolvovat školení hlavně pro pokročilé moduly.

Certifikáty

Úspěšní kandidáti obdrží certifikát potvrzující jejich úspěch v elektronické podobě. Všichni úspěšní kandidáti mohou být zařazeni do databáze ISTQB® Successful Candidates Registry, která je k dispozici na webu scr.istqb.org (žádost se podává při přihlášení na zkoušku).
 
Certifikáty jsou platné celosvětově a jejich platnost je neomezená, kromě modulů na expertní úrovni, kde je platnost nastavena na 5 let.
 
V případě jakýchkoliv dotazů nebo stížností týkajících se zkoušek nás kontaktujte na adrese exams@castb.org.

Stížnosti

Reklamace může podat každý účastník zkoušky a to konkrétně na:
 • Proces provedení zkoušky
  • Konkrétní chyby ze strany organizátora zkoušky, nebo jiné nesrovnalosti, vůči dohodnutým podmínkám.
 • Otázku v testu
  • Chyby v konkrétní otázce identifikované číslem otázky pro daného kandidáta.
Stížnosti lze komunikovat s proctorem, případně zaslat emailem na exams@castb.org.

Certifikační průvodce

Projděte si 3 kroky průvodce k certifikacím.

Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Ochrana soukromí.

Nastavení cookies