CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Pravidla zkoušek

Obecná pravidla

Všechny zkoušky organizované CaSTB se řídí obecnými a technickými pravidly danými ISTQB®. Jsou prováděny vyškolenými odborníky (proctory), kteří dohlížejí na průběh zkoušky, aby byla dodržena následující pravidla:

 • Kandidáti musí mít průkaz totožnosti nebo cestovní pas, aby se mohli identifikovat.
 • Kandidáti skládající zkoušku v jiném, než rodném jazyce a kandidáti se znevýhodněním (např. dyslexií) dostanou 25 % času navíc.
 • Kandidáti skládající zkoušku v jiném, než rodném jazyce, mohou používat papírový překladový slovník nebo mohou požádat o překlad organizátora zkoušky.
 • Všechny papíry použité během zkoušky musí být vždy kompletně vráceny organizátorovi zkoušky.

Kandidáti nesmějí:

 • používat jakýkoliv studijní materiál
 • využívat pomoc od ostatních
 • používat mobilní telefony, sluchátka nebo wearables
 • během zkoušky opustit místnost/počítač, není ani povoleno odejít na toaletu

V případě zjištěného podvádění by byla zkouška ihned přerušena a pro dotyčnou osobu by byl výsledek zkoušky stanoven jako neúspěšný.

Více podrobností o zkoušce poskytne proctor na začátku zkoušky.

Požadavky pro online zkoušky

Online zkoušky běží v režimu předepsaném pravidly ISTQB®, proto každý uchazeč musí splňovat následující podmínky a pravidla, jinak online zkouška nebude povolena.

 • Stolní počítač nebo notebook s audio a video
  Ke zkoušce potřebujete notebook nebo stolní počítač vybavený kamerou, mikrofonem a reproduktory. Při online zkouškách důrazně nedoporučujeme používat firemní síťové připojení a firemní počítač!
  Podporované operační systémy: Windows nebo MacOS.
 • Jedna obrazovka
  Přídavné obrazovky musí být fyzicky odpojeny nebo vypnuty v nastavení operačního systému.
 • Webový prohlížeč
  Je třeba nainstalovat jeden z následujících webových prohlížečů:
  • Chrome 72.x a novější
  • Edge 79.x a novější
  • Opera 60.x a novější
  • Safari 16.4.x a novější
 • Tablet nebo smartphone s fotoaparátem a nabíječkou
  Bude třeba použít Vaše mobilní zařízení pro naskenování QR kódu a použít jej jako druhou kameru.
  Stream z mobilní kamery se bude přenášet přes mobilní prohlížeč, takže musíte mít:
  • Chrome 55.x a novější
  • Safari 11.x a novější
 • Stabilní připojení k internetu
  Pro absolvování zkoušky bez problémů vyžadujeme stabilní internetové připojení (pro mobilní zařízení je zapotřebí Wi-Fi) s minimální rychlostí odesílání 1,5 Mbps. Mějte na paměti, že nemůžete používat mobilní data!
  Rychlost internetu lze ověřit například přes www.speedtest.net.
 • Žádná sluchátka a smart zařízení
  V případě stolního počítače bez integrovaného mikrofonu můžete použít headset ležící na stole.
 • Tichá, světlá a izolovaná místnost
  Budete muset být sami v místnosti, která je dobře osvětlená a tichá. Mluvit během zkoušky je zakázáno.
 • Zápisníky, knihy, kalkulačka
  Poznámky lze provádět přímo v systému nebo na list papíru schválený proktorem, který na konci zlikvidujete. Překlady vám poskytne proktor prostřednictvím chatu nebo můžete použít knižní slovník. Kalkulačka je k dispozici v systému.
 • Průkaz totožnosti
  Budete se muset prokázat platným dokladem na kterém je uvedeno vaše jméno a fotografie. Sériové číslo dokumentu a jiné citlivé informace můžete překrýt.
 • Připojte se včas
  Na zkoušku se připojte ve stanoveném čase. Zpoždění může způsobit, že platnost zkoušky vyprší dříve, než se k ní připojíte.

Zkouškové otázky

Zkouškové otázky poskytované CaSTB jsou revidovány několika specialisty z oblasti, které se věnuje jednotlivý modul, a specialisty na proces ISTQB® zkoušek. Na základě toho můžeme potvrdit, že všechny zkouškové otázky odpovídají pravidlům definovaným v dokumentech:

 • Exam Structure and Rules, což jsou dokumenty dostupné pro jednotlivé moduly, které určují počet otázek a jejich typ pro každou kapitolu osnov.
 • Exam Writing Rules and Recommendations (neveřejný dokument), který definuje desítky pravidel pro zkouškové otázky.
 • Certification and Examination Processes, který definuje způsob a provedení certifikačních zkoušek.

Certifikáty

Kandidáti obdrží výsledky zkoušky a certifikát emailem do 5, respektive 7 dnů od konání zkoušky. Tato doba může být prodloužena v případě potřeby důslednější revize výsledků zkoušky.

Všichni úspěšní kandidáti mohou být na základě své žádosti zařazeni do databáze ISTQB® Successful Candidates Registry, která je k dispozici na webu scr.istqb.org.
Certifikáty jsou platné celosvětově a jejich platnost je neomezená, kromě modulů na expertní úrovni, kde je platnost nastavena na 5 let.

Zrušení zkoušky

V případě odhlášení ze zkoušky (storno, nedostavení se na zkoušku nebo změna termínu zkoušky) si vyhrazujeme právo účtovat následující poplatky:
 • ZDARMA více než 7 dní před zkouškou
 • 40 eur / 1000 kč servisní poplatek 7 a méně dní před zkouškou
Informaci o odhlášení ze zkoušky je třeba doručit e-mailem na adresu exams@castb.org.
 
Poplatek pokrývá náklady spojené s přípravou zkoušky, které vznikají i když se jí kandidát nezúčastní. Poplatek nebudeme nárokovat v případech, kdy má kandidát objektivní důvody, které mu brání zúčastnit se zkoušky.

Další informace o certifikacích

Přejděte prosím tlačítkem.


Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Ochrana soukromí.

Nastavení cookies