CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Pravidla zkoušek

Obecná pravidla

Všechny zkoušky organizované CaSTB se řídí obecnými a technickými pravidly danými ISTQB®. Jsou prováděny vyškolenými odborníky, kteří dohlížejí na průběh zkoušky, aby byla dodržena následující pravidla:

 • Kandidáti musí mít průkaz totožnosti nebo cestovní pas, aby se mohli identifikovat.
 • Kandidáti skládající zkoušku v jiném, než rodném jazyce a kandidáti se znevýhodněním (např. dyslexií) dostanou 25% času navíc.
 • Kandidáti skládající zkoušku v jiném, než rodném jazyce, mohou používat papírový překladový slovník nebo mohou požádat o překlad organizátora zkoušky.
 • Všechny papíry použité během zkoušky musí být vždy kompletně vráceny organizátorovi zkoušky.

Kandidáti nesmějí:

 • používat jakýkoliv studijní materiál
 • využívat pomoc od ostatních
 • používat mobilní telefony, sluchátka nebo wearables
 • během zkoušky opustit místnost/počítač, není ani povoleno odejít na toaletu

V případě zjištěného podvádění by byla zkouška ihned přerušena a pro dotyčnou osobu by byl výsledek zkoušky stanoven jako neúspěšný.

Více podrobností o zkoušce poskytne proctor na začátku zkoušky.

Požadavky pro online zkoušky

Online zkoušky běží v režimu předepsaném pravidly ISTQB, proto každý uchazeč musí splňovat všechny následující podmínky a pravidla, jinak online zkouška nebude povolena.

 • Stolní počítač nebo notebook s funkční webovou kamerou a mikrofonem.
  Systémové požadavky: Windows 8 a vyšší, Mac OS X a vyšší, ChromeOS a většina distribucí Linuxu (Ubuntu 14.04+, Debian 8+, openSUSE 13.3+).
 • Tablet nebo smartphone s fotoaparátem a nabíječkou.
  Zařízení musí být plně nabito nebo nabíjeno a musíte mít možnost stáhnout aplikaci ProctorExam (34 MB) kompatibilní s jakýmkoli systémem Android v5.1 a vyšším nebo iOS v10.0 a vyšším.
 • Nainstalován prohlížeč Google Chrome.
  Ujistěte se, že do svého prohlížeče můžete přidat rozšíření ProctorExam, co může vyžadovat oprávnění správce.
 • Přístup na pruefster.proctorexam.com a castb.onlineexams.de přes Google Chrome.
  Ujistěte se, že v přístupu na tyto URL nebrání firewall nebo jiné bezpečnostní omezení společnosti. Přihlašování není potřebné.
 • Občanský průkaz, řidičský průkaz nebo cestovní pas.
  Před zkouškou se budete muset identifikovat.
 • Stabilní připojení k internetu s rychlostí nahrávání min. 10 Mb/s.
  Abyste mohli zkoušku absolvovat bez problémů, musíte mít stabilní připojení k internetu bez VPN pomocí Wi-Fi s minimální rychlostí nahrávání 10 Mb/s. Uvědomte si, že NEMŮŽETE POUŽÍT MOBILNÍ DATA! Rychlost je možné ověřit například přes www.speedtest.net.
 • Tiché, světlé a izolované místo.
  Budete muset být sami v místnosti, která je dobře osvětlená a tichá. Mluvení je během zkoušky zakázáno.
 • Připojte se včas.
  Na zkoušku se připojte ve stanoveném čase. Zpoždění může způsobit, že platnost zkoušky vyprší dříve než se k ní připojíte.
 • Maximálně jedna aktivní obrazovka.
  Ostatní obrazovky musí být fyzicky odpojeny nebo vypnuty v nastavení operačního systému.
 • Nemít nasazené sluchátka a nepoužívat smart zařízení.
  V případě stolního počítače bez integrovaného mikrofonu, můžete použít headset ležící na stole.
 • Používat zápisníky, knihy nebo kalkulačku.
  Poznámky je možné ďelat přímo v systému, nebo na list papíru schválený proktorom, který na konci zlikvidujete. Překlady vám poskytne proktor prostřednictvím chatu, nebo můžete použít knižní slovník. Kalkulačka je k dispozici v systému.

Zkouškové otázky

Zkouškové otázky poskytované CaSTB jsou revidovány několika specialisty z oblasti, které se věnuje jednotlivý modul a specialisty na proces ISTQB® zkoušek. Na základě toho můžeme potvrdit, že všechny zkouškové otázky odpovídají pravidlům definovaným v dokumentech:

 • Exam Structure and Rules dokumenty dostupné pro jednotlivé moduly, které určují počet otázek a jejich typ pro každou kapitolu osnov.
 • Exam Writing Rules and Recommendations (neveřejný dokument), který definuje desítky pravidiel pro zkouškové otázky.
 • Certification and Examination Processes, který definuje způsob a provedení certifikačních zkoušek.

Certifikáty

Kandidáti obdrží výsledky zkoušky a certifikát emailem do 5, respektive 7 dnů od konání zkoušky. Tato doba může být prodloužena v případě potřeby důslednější revize výsledků zkoušky.

Všichni úspěšní kandidáti jsou zařazeni do databáze ISTQB® Successful Candidates Registry, která je k dispozici na webu scr.istqb.org.
Certifikáty jsou platné celosvětově a jejich platnost je neomezená, kromě modulů na expertní úrovni, kde je platnost nastavena na 5 let.

Zrušení zkoušky

Zrušení zkoušky je účtováno na základě následujících pravidel:

 • zdarma více než 48 hodin před zkouškou
 • 50% z ceny zkoušky méně než 48 hodin před zkouškou
 • 100% z ceny zkoušky méně než 24 hodin před zkouškou
 • Informaci o zrušení zkoušky je potřeba doručit e-mailem na adresu exams@castb.org

Další informace o certifikacích

Přejděte prosím tlačítkem.


Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Ochrana soukromí.

Nastavení cookies