CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Zásady ochrany soukromí společnosti CaSTB

Úvod

Ochrana vašich osobních údajů je pro nás důležitá. Toto prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů vysvětluje, jaké osobní údaje od Vás společnost Czech and Slovak Testing Board, z.s. (dále jen CaSTB) shromažďuje a jak tyto údaje používáme. Veškeré zásady jsou v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (v textu rovněž jako „GDPR“).

Identifikace správce

Správcem osobních údajů je Czech and Slovak Testing Board, z.s., IČ: 226 67 369, se sídlem Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha, zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka č.18033.

Zásady zpracování

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

 1. Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
 2. Zpracováváme pouze přesné osobní údaje a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů.
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití.
 4. Vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech.
 5. Dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Účely zpracovávání

Osobní data zpracováváme s následujícími účely:

Pokud jste naši obchodní partneři nebo nebo je zastupujete:

 • uzavírání a plnění obchodních smluv (účel č.1),
Pokud jste uchazeči o zaměstnání nebo naši zaměstnanci či členové spolku:
 • uzavírání, změny nebo ukončování pracovně-právních či obdobných vztahů (účel č.2),
 • vedení personální, mzdové a účetní agendy (účel č.3),
 • propagace společnosti (účel č.4),

Pokud jste zájemci o zkoušku, školení nebo informace na našem webu nebo sociálních sítích:

 • certifikace osob (účel č.5),
 • akreditace školicích firem (účel č.6),
 • analýza chování na našem webu (účel č.7).

Právní základ zpracování

Právním základem pro zpracování osobních údajů je čl. 6, odst. 1 GDPR a to takto:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů (účel č.4);
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů (účel č.1,5,6);
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (účel č.2,3);
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany (účel č.7).

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Kategorie těchto osobních údajů jsou:

 • identifikační údaje osob (jméno, příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, IČ, DIČ),
 • kontaktní údaje (e-mail, telefon, adresa),
 • údaje o certifikátu ke zkoušce (číslo certifikátu)
 • fotografie nebo videozáznam,
 • údaje spojené s finanční a daňovou evidencí,
 • údaje spojené s výkonem práce,
 • ide
 • údaje uložené v cookies

Uchovávání a výmaz údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom vám mohli nabízet Služby CaSTB a informovat vás o nových službách. S výjimkou údajů nutných pro zpracování plateb se jedná o dobu maximálně 5 let.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Usilujeme o zabezpečení osobních údajů našich uživatelů. Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření, která nám pomáhají chránit bezpečí vašich osobních údajů, přesto upozorňujeme, že žádný systém nemůže být naprosto bezpečný. Zavedli jsme různé postupy včetně omezení přístupu a uchovávání údajů, které chrání údaje před neoprávněným přístupem a nadbytečnému uchovávání osobních údajů v našich systémech.

 

Změny těchto Zásad

Tyto Zásady můžeme průběžně měnit.

Když v těchto Zásadách učiníme podstatné změny, informujeme Vás zasláním e-mailu.

Jak nás kontaktovat

Děkujeme, že jste si tyto Zásady přečetli. Pokud budete mít ohledně těchto Zásad jakékoli otázky, obraťte se na nás prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás“, e-mailem na adrese privacy@castb.cz, nebo nám napište na tuto adresu:

CaSTB, z.s.
Novotného lávka 200/5,
110 00 Praha 1,
Česká republika

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle těchto Zásad je společnost CaSTB.
Doufáme, že se Vám CaSTB bude líbit!

Preference cookies

Vyberte si typy souborů cookies, jejichž používání nám chcete povolit. Povolením všech typů cookies nám pomáháte vylepšovat námi poskytované služby.

Změny se projeví po obnovení stránky.

Nezbytné cookies: Povoleny
Analytické cookies: Zakázány

Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Ochrana soukromí.

Nastavení cookies