CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Zásady ochrany soukromí společnosti CaSTB

Úvod

Platné ke dni 1.prosince 2021

Vaše soukromí a bezpečnost vašich osobních údajů pro nás jsou a vždycky budou nesmírně důležité. Proto vám chceme přehledně vysvětlit, jak a proč shromažďujeme, ukládáme a užíváme vaše osobní údaje a popsat vaše možnosti kontroly a volby ohledně toho, kdy a jak se rozhodnete sdílet své osobní údaje. To je naším cílem, a tyto Zásady ochrany soukromí (dále jen „Zásady“) podrobněji vysvětlují, co přesně to znamená.

O těchto zásadách

Tyto Zásady stanoví základní podrobnosti vašeho vztahu se společností CaSTB v souvislosti s osobními údaji. Tyto Zásady se uplatní na všechny služby společnosti CaSTB a veškeré související služby (dále jen „Služby CaSTB“). Příležitostně můžeme nabízet další služby. Pokud zavedení takových nových služeb způsobí podstatnou změnu ve způsobu, jakým shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, poskytneme vám více informací. Není-li uvedeno jinak, jakékoli nové služby se budou řídit těmito Zásadami.

Účelem těchto Zásad je:

  • (1) zajistit, že víte, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, proč je shromažďujeme, jak je užíváme a s kým je sdílíme,
  • (2) vysvětlit, jak používáme vaše osobní údaje, které s námi sdílíte, abychom vám mohli poskytnout skvělý uživatelský prožitek při užívání Služeb CaSTB, a
  • (3) seznámit vás s vašimi právy a možnostmi v souvislosti s osobními údaji, které o vás shromažďujeme a zpracováváme, a s tím, jak budeme chránit vaše soukromí.

Doufáme, že vám to pomůže porozumět závazkům ochrany soukromí, které vůči vám máme. Informace o tom, jak nás kontaktovat s případnými dotazy či obavami, naleznete níže v sekci „Jak nás kontaktovat“. Nebo, pokud nesouhlasíte s obsahem těchto Zásad, pamatujte prosím, že je jen na vás, zda budete užívat Služby CaSTB.

Vaše práva a volby: Dáváme vám kontrolu a možnost volby

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů neboli „GDPR", dává fyzickým osobám určitá práva v souvislosti s jejich osobními údaji. Rádi poskytneme uživatelům transparentní prostředí a možnost kontroly přístupu k údajům, abychom jim pomohli tato práva plně využít. S výjimkou případů jejich omezení na základě zákona mají fyzické osoby následující práva:

  • Právo na přístup – právo být informováni a vyžádat si přístup k osobním údajům, které o vás zpracováváme,
  • Právo na opravu – právo požadovat, abychom opravili nebo aktualizovali vaše osobní údaje, pokud jsou nepřesné či neúplné,
  • Právo na výmaz – právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali,
  • Právo na omezení zpracování – právo požadovat, abychom dočasně či trvale ukončili zpracovávání některých či všech vašich osobních údajů,
  • Právo vznést námitku – právo kdykoli vznést námitku proti našemu zpracovávání vašich osobních údajů z důvodů souvisejících s vaší konkrétní situací; právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu,
  • Právo na přenositelnost údajů – právo vyžádat si kopii vašich osobních údajů v elektronické formě a právo přenést tyto osobní údaje za účelem jejich využití v rámci služeb jiné osoby.
  • Právo nebýt předmětem automatického rozhodování – právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, pokud by pro vás takové rozhodnutí mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

Více informací o tom, jak používáme soubory cookies, včetně jejich užívání pro cílenou reklamu, naleznete v sekci Nastavení cookies. Rovněž tam najdete informace o tom, jak můžete spravovat své nastavení souborů cookies a deaktivovat některé druhy sledování.

Pokud budete mít jakékoli otázky ohledně vašeho soukromí či vašich práv a jejich uplatnění, obraťte se na nás prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás". Pokud budete mít nějaké obavy ohledně toho, jak zpracováváme vaše osobní údaje, doufáme, že s námi budete nadále spolupracovat na jejich odstranění. Máte však také právo podat stížnost k úřadu pro ochranu osobních údajů nebo vašemu místnímu úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme

Níže uvádíme kategorie osobních údajů, které o vás shromažďujeme, jak je užíváme a jak je shromažďujeme.

Uživatelské údaje
Jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, adresa, stát, pozice, společnost.

Údaje o objednávkách, platbách a nákupech
Jméno, příjmení, emailová adresa, fakturační adresa, údaje o historii nákupů a plateb.

Údaje o soutěžích, průzkumech a slosováních
Pokud vyplníte jakýkoli formulář, odpovíte na průzkum či dotazník nebo se zúčastníte soutěže, shromažďujeme údaje, které při tom poskytnete.

K čemu používáme vaše osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme pro různé účely, s nimiž jsou spojené právní základy, které nás opravňují zpracovávat vaše osobní údaje.

Poskytování Služeb CaSTB
Právní základ: Plnění smlouvy, Oprávněný zájem, Souhlas
Kategorie osobních údajů: Uživatelské údaje, Údaje o objednávkách, platbách a nákupech

Hodnocení Služeb CaSTB 
Právní základ: Oprávněný zájem, Souhlas
Kategorie osobních údajů: Uživatelské údaje

Marketingové, propagační a reklamní účely 
Právní základ: Oprávněný zájem, Souhlas
Kategorie osobních údajů: Uživatelské údaje

Plnění právních povinností a požadavků regulačních orgánů 
Právní základ: Plnění právních povinností, Oprávněný zájem
Kategorie osobních údajů: Uživatelské údaje, Údaje o objednávkách, platbách a nákupech, Údaje o soutěžích, průzkumech a slosováních

Za účelem zpracování vaší platby 
Právní základ: Plnění smlouvy, Plnění právních povinností
Kategorie osobních údajů: Uživatelské údaje, Údaje o objednávkách, platbách a nákupech

Provádění výzkumu, soutěží, průzkumu a slosování 
Právní základ: Plnění smlouvy, Oprávněný zájem, Souhlas
Kategorie osobních údajů: Uživatelské údaje, Údaje o soutěžích, průzkumech a slosováních

Sdílení vašich osobních údajů

Zde uvádíme kategorie příjemců osobních údajů shromážděných či vytvořených při vašem užívání Služby CaSTB.

Zpracovatelé plateb
Vaše osobní údaje budeme podle potřeby sdílet s našimi zpracovateli plateb, abychom jim umožnili zpracovat vaše platby, a za účelem předcházení podvodům.

Partneři CaSTB
Vaše osobní údaje budeme podle potřeby sdílet s partnery konference TestCrunch, pokud se na ni přihlásíte. 

Uchovávání a výmaz údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak po dobu nezbytně nutnou k tomu, abychom vám mohli nabízet Služby CaSTB a informovat vás o nových službách. S výjimkou údajů nutných pro zpracování plateb se jedná o dobu maximálně 5 let.

Zabezpečení vašich osobních údajů

Usilujeme o zabezpečení osobních údajů našich uživatelů. Zavedli jsme vhodná technická a organizační opatření, která nám pomáhají chránit bezpečí vašich osobních údajů, přesto upozorňujeme, že žádný systém nemůže být naprosto bezpečný. Zavedli jsme různé postupy včetně omezení přístupu a uchovávání údajů, které chrání údaje před neoprávněným přístupem a nadbytečnému uchovávání osobních údajů v našich systémech.

 

Změny těchto Zásad

Tyto Zásady můžeme průběžně měnit.

Když v těchto Zásadách učiníme podstatné změny, informujeme Vás zasláním e-mailu.

Jak nás kontaktovat

Děkujeme, že jste si tyto Zásady přečetli. Pokud budete mít ohledně těchto Zásad jakékoli otázky, obraťte se na nás prostřednictvím formuláře „Kontaktujte nás“, e-mailem na adrese privacy@castb.cz, nebo nám napište na tuto adresu:

CaSTB, z.s.
Novotného lávka 200/5,
110 00 Praha 1,
Česká republika

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle těchto Zásad je společnost CaSTB.
Doufáme, že se Vám CaSTB bude líbit!

Preference cookies

Vyberte si typy souborů cookies, jejichž používání nám chcete povolit. Povolením všech typů cookies nám pomáháte vylepšovat námi poskytované služby.

Změny se projeví po obnovení stránky.

Nezbytné cookies: Povoleny
Analytické cookies: Zakázány

Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Ochrana soukromí.

Nastavení cookies