CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Poskytovatelé školení

Absolvování školení není podmínkou pro účast na ISTQB® zkoušce. Mezi možnosti jak se připravit na zkoušku patří samostudium nebo absolvování neakreditovaného školení.

Další možností je účast na akreditovaném školení. CaSTB zajišťuje, aby akreditovaní poskytovatelé školení dodržovali doporučené / osvědčené postupy. To znamená, že jejich školící materiály jsou v souladu s aktuálními učebními osnovami (sylaby) pro daný stupeň certifikace a školitelé mají patřičné zkušenosti a odborné dovednosti jak v oblasti testování softwaru tak ve školeních. Akreditace poskytovatelů školení, resp. školících materiálů, se provádí na obou stupních certifikačního programu, tj. ISTQB® Certifikovaný tester Základní stupeň (ISTQB® Certified Tester Foundation Level – CTFL) stejně jako ISTQB® Certifikovaný tester Pokročilý stupeň (ISTQB® Certified Tester Advanced Level – CTAL).

Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Ochrana soukromí.

Nastavení cookies