Czech and Slovak Testing Board

Volební valná hromada

Na základě rozhodnutí z jednání o.s. dne 4.8.2015 svolává výkonný výbor volební valnou hromadu na 19.10.2015. Detailní agenda, čas a místo konání budou upřesněny emailem všem členům sdružení do 7 dnů před konáním VH. Primárním bodem agendy je volba statutárních orgánů o.s.