Czech and Slovak Testing Board

Valná hromada a volby do výkonného výboru

Výkonný výbor CaSTB svolává valnou hromadu s volbou členú výkonného výboru na ćtvrtek 25. 11. 2021 na 17:00 online formou. Detailní agenda, čas a místo konání budou upřesněny emailem všem členům sdružení do 7 dnů před konáním VH. Primárními body jsou změny stanov a volby členú statutárních orgánů z.s.