Czech and Slovak Testing Board

Volební valná hromada

Výkonný výbor CaSTB svolává volební valnou hromadu na pondělí 23.10.2017. Detailní agenda, čas a místo konání budou upřesněny emailem všem členům sdružení do 7 dnů před konáním VH. Primárním bodem agendy je volba statutárních orgánů z.s.