Czech and Slovak Testing Board

O nás

Czech and Slovak Testing Board (CaSTB) je nezisková organizace založená v prosinci roku 2006. CaSTB je regionálním zástupcem ISTQB® pro Českou a Slovenskou republiku, jako jeden z 45+ členských výborů ISTQB® po celém světě. Většina členů CaSTB je aktivně zapojena do dění v ISTQB® organizaci prostřednictvím pracovních skupin ISTQB®.

Členskou základnu CaSTB tvoří tým odborníků s bohatými zkušenostmi v oblasti testování softwaru, kteří dobrovolně investují svůj čas do rozvoje, údržby a propagace programu ISTQB® Certifikovaný tester v České a Slovenské republice.

CaSTB podporuje ISTQB® ve formě tvorby programu pro kvalifikaci testerů softwaru, zejména překladem Slovníku ISTQB® a Učebních osnov ISTQB® pro Základní stupeň do českého a slovenského jazyka. Další aktivitou je podpora lokálních poskytovatelů školení v podobě přípravy a poskytování hodnocení školicích technik a materiálů v programu školení ISTQB®. Vytváříme také partnerství se společnostmi, které demonstrují svůj závazek ke znalosti oblasti testování softwaru svých zaměstnanců.

Naše poslání