Czech and Slovak Testing Board

Nový modul Umělá Inteligence přidaný do portfolia

S radostí Vám oznamujeme přidání nového modulu ISTQB® Certified Tester AI Testing (CT-AI) do nabídky Specializovaných modulů v portfoliu ISTQB. Již dnes se proto můžete seznámit s podrobnostmi modulu a začít studovat sylabus nebo si prohlédnout ostatní související dokumenty na istqb.org.

CaSTB samozřejmě nabízí i zkoušky pro tento modul v angličtině.