Czech and Slovak Testing Board

Ke stažení

Obecné informace

ISTQB studijní materiály

Základní úroveň (CTFL)

Slovník pojmů

Slovník obsahuje terminologii využívanou v materiálech ISTQB® – pojmy, výrazy a definice navržené tak, aby sjednotily komunikaci v testování (softwaru) a souvisejících oborech.

Ostatní učební osnovy

Všechny ostatní učební osnovy a další materiály najdete na stránce ISTQB.

Akreditace

• Žádost o akreditaci
• Oboustranná dohoda o zachování mlčenlivosti

Partnerský program

• Žádost o zařazení do ISTQB® Partnerského programu / Obnovení partnerství
• Prezentace k ISTQB® Partnerskému programu
• Prezentace k CaSTB Partnerskému programu