Czech and Slovak Testing Board

Ke stažení

Obecné informace

CaSTB & ISTQB na konferenci CzechTest 2013 (prezentace) PDF

ISTQB studijní materiály — CTFL & CTAL

Základní stupeň (CTFL) En Cz
Pokročilý stupeň (CTAL)
Manažer testování En
Test analytik En
Technický test analytik En

CaSTB zajišťuje oficiální překlad originálních anglických materiálů do čestiny a slovenštiny.

ISTQB studijní materiály

Učební osnovy pro základní úroveň

Učební osnovy pro základní úroveň - rozšíření

Učební osnovy pro rozšířenou úroveň

Slovník pojmů

Využívejte obsahující terminologii využívanou v materiálech ISTQB®. Slovník pojmů obsahuje pojmy, výrazy a definice navržené tak, aby sjednotily komunikaci v testování (softwaru) a souvisejících oborech.

Akreditace

• Žádost o akreditaci
• Oboustranná dohoda o zachování mlčenlivosti

Partnerský program

• Žádost o zařazení do ISTQB® Partnerského programu / Obnovení partnerství
• Prezentace k ISTQB® Partnerskému programu
• Prezentace k CaSTB Partnerskému programu