Czech and Slovak Testing Board

ISTQB® smartshow

ISTQB® smartshow  představuje ISTQB® Vám i Vašim kolegům. Když hledáte krátké vysvětlení toho, co je Program pro certifikaci ISTQB, podívejte se na naše nové video.