Czech and Slovak Testing Board

Certifikace

ISTQB® Software Tester Certification Road Map
ISTQB® Certifikovaný Tester, základní úroveň (CTFL)
ISTQB® Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň (CTAL)
ISTQB® Certifikovaný Tester, expertní úroveň (CTEL)
Certifikační autority

ISTQB® Software Tester Certification Road Map

Program ISTQB® Certifikovaný Tester slouží k výuce znalostí pro efektivní ověřování a testování softwaru. V podstatě existují tři úrovně: základní stupeň, pokročilý stupeň a expertní stupeň.

Více informací ohledně ISTQB® certifikačních zkoušek naleznete v sekci Zkoušky

Výhody pro profesionály

 

Výhody pro společnosti

 

 

ISTQB® Certifikovaný Tester, základní úroveň (CTFL)

Základní úroveň je zaměřena na každého, kdo se podílí na testování softwaru. To zahrnuje i ty, od nichž se očekává, že půjdou na pokročilejší kvalifikaci jako testeři, test analytici, test inženýři, test konzultanti, test manažeři, UAT testeři a vývojáři softwaru. Základní úroveň je rozdělena do tří částí a to Core, Agile a Specialist.

 

ISTQB® Certifikovaný Tester, základní úroveň (Core)

ISTQB® Certifikovaný Tester, základní úroveň (Agile)

ISTQB® Certifikovaný Tester, základní úroveň (Specialist)

 

ISTQB® Certifikovaný Tester základní úroveň je vstupním modulem do ISTQB® certifikace a jeho úspěšné absolvování je nutnou podmínkou v pokračování na další moduly a úrovně.

ISTQB® Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň (CTAL)

Certifikace z pokročilé úrovně jsou pro zkušené odborníky z testování a jsou zaměřeny na prokázání hlubokých znalostí z oblastí testování a schopnosti vykonávat testovací aktivity v praxi. Pokročilá úroveň je rozdělena do tří částí a to Core, Agile a Specialist.

ISTQB® Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň (Core)

ISTQB® Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň (Agile)

ISTQB® Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň (Specialist)

ISTQB® Certifikovaný Tester, expertní úroveň (CTEL)

Expertní stupeň rozšiřuje znalosti a zkušenosti získané na pokročilé úrovni poskytováním hloubkových, prakticky orientovaných certifikací, pokrývajících různé oblasti testování. Expertním stupněm nabízí ISTQB® kariérní růst pro testery s jasně definovanými byznys výsledky. Expertní úroveň má aktuálně dostupnou jen Core část.

 

ISTQB® Certifikovaný Tester, expertní úroveň (Core)

ISTQB® Certifikovaný Tester, expertní úroveň (Specialist)

Certifikační autority

Czech and Slovak Testing Board autorizuje certifikační autority k provádění certifikačních zkoušek po každém akreditovaném školení.

V závislosti na poptávce na trhu, certifikační orgány poskytují i zkoušky, které nesouvisí s konkrétním školením (tzv. Otevřené zkoušky). V případě zájmu kontaktujte přímo naše certifikační autority:

 

Czech and Slovak Testing Board Czech and Slovak Testing Board (CaSTB)
Certifikační autorita pro Českou republiku a Slovensko, členský board ISTQB®Pro více informací o pravidlech a přihláškách na zkoušku najdete v sekci  Zkoušky
Czech Society for Quality (CSQ) Česká společnost pro jakost (ČSJ)
Certifikační autorita pro Českou republiku