Czech and Slovak Testing Board

Certifikace

Aby byla zajištěna konzistentnost a spravedlnost, vytvořila ISTQB sofistikovaný formát zkoušek a směrnice pro psaní otázek, jež byly přijaty také CaSTB a příslušnými certifikačními autoritami.

Plán certifikace ISTQB Software Tester

Program ISTQB Certified Tester vyučuje, jak efektivně ověřit a testovat software. V zásadě existují tři úrovně, základní (Foundation Level), pokročilá (Advanced Level) a expertní (Expert Level).

ISTQB Certifikovaný tester Základní stupeň (CTFL)

Základní úroveň kvalifikace je určena pro všechny, kdo se pohybují v oblasti testování software. To zahrnuje i ty, u nichž se očekává, že budou pokračovat na pokročilé úrovni, jako jsou testeři, test analytici, test inženýři, test konzultanti, testeři konzultanti v oblasti testování, akceptační testeři a vývojáři softwaru.

Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout 65% úspěšnosti.

ISTQB Certifikovaný tester Základní stupeň (Core)

ISTQB Certifikovaný tester Základní stupeň (Agile)

ISTQB Certifikovaný tester Základní stupeň (Specialist)

Poznámka: Zkoušku je možné absolvovat v češtině, slovenštině nebo angličtině.

ISTQB Certifikovaný tester Pokročilý stupeň (CTAL)

Certifikáty na pokročilé úrovni jsou určeny pro zkušené odborníky na testování. Jsou zaměřeny na prokázání hlubokých znalostí témat v oblasti testování a schopností vykonávat testovací aktivity v praxi.

Pokročilá úroveň zahrnuje následující tři moduly (Core) a další rozšiřující moduly (Specialist):

ISTQB Certifikovaný tester Pokročilý stupeň (Core)

ISTQB Certifikovaný tester Pokročilý stupeň (Specialist)

Kandidáti, kteří chtějí získat certifikát ISTQB Certified Tester Advanced Level, musí složit zkoušku v délce trvání jedna a půl (modul TAE), dvou (modul TTA) nebo tří hodin (moduly TM, TA) o 65 otázkách (40 pro TAE / 45 pro TTA) s výběrem z více možností (typ „multiple choice“). Zkouška je navržena tak, aby vyhodnotila kandidátovy znalosti a porozumění celým zkušebním osnovám pro základní úroveň a odpovídajícím částem osnov pro pokročilou úroveň. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosáhnout 65% úspěšnosti.

Poznámka: Zkouška je dostupná pouze v anglickém jazyce.

ISTQB Certifikovaný tester Expertní stupeň (CTEL)

Expertní stupeň rozšiřuje požadavky na znalosti a zkušenosti získané na pokročilé úrovni o certifikáty v řadě různých témat, která jdou víc do hloubky a jsou prakticky orientovaná. V rámci expertního stupně nabízí ISTQB® testerům možnost profesního růstu s jasně definovanými obchodními přínosy.

Expertní stupeň nabízí následující moduly:

Poznámka: CaSTB ani certifikační autority v České a Slovenské republice tuto úroveň certifikace neposkytují.

Certifikační schéma

Základní stupeň (CTFL)
Pokročilý stupeň (CTAL)
Manažer testování
Test analytik
Technický test analytik

Certifikační autority

CaSTB pověřila realizací zkoušek a souvisejících aktivit tzv. certifikační autority, které zajišťují zkoušky po každém akreditovaném školení.

Čas od času a v závislosti na poptávce trhu poskytují certifikační autority také zkoušky plánované přímo CaSTB, které nenásledují přímo po školení (tzv. otevřené zkoušky). Pokud máte o takovou zkoušku zájem, kontaktujte přímo naše certifikační autority, jimiž jsou:

Czech and Slovak Testing Board Czech and Slovak Testing Board (CaSTB)
Certifikační autorita pro Českou Republiku a Slovensko, členský board ISTQB

Kontakt: certification@castb.org

Česká společnost pro jakost (ČSJ) Česká společnost pro jakost (ČSJ)
Certifikační autorita pro Českou Republiku