Czech and Slovak Testing Board

Czech and Slovak Testing Board

Jsme oficiálním regionálním zástupcem ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board) a reprezentujeme tuto organizaci pro Českou a Slovenskou Republiku.

Většina členů CaSTB je zapojena do mnoha aktivit v ISTQB® organizaci prostřednictvím ISTQB® pracovních skupin.

Naše poslání

Základní stupeň (CTFL) En Cz
Pokročilý stupeň (CTAL)
Manažer testování En
Test analytik En
Technický test analytik En

CaSTB zajišťuje oficiální překlad originálních anglických materiálů do čestiny a slovenštiny. Rovněž poskytuje ISTQB® Slovník pojmů, který vysvětluje terminologii využívanou v materiálech ISTQB®.