Czech and Slovak Testing Board

ISTQB® Certification Exam | ONLINE | 28.04.2023

Online ISTQB® Certification Exam.
The exact start time of the exam is individual for each candidate and will be communicated ~ 7 days before the exam date by email.
Exams are done in specific mode, so first, please get familiar with the rules available at Exam rules.

Modules: all CTFL, CTAL and CT
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.

Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | PRAGUE | 26.04.2023

On-Site ISTQB® Certification Exam.

Exam address: Czechitas z.ú., Václavské náměstí 837/11 (3. floor), Darex building (entrance next to McDonalds) Praha 1 – Nové Město 110 00, Česká republika
Start: 9:00
Modules: all CTFL, CTAL and CT
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.
Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | ONLINE | 14.04.2023

Online ISTQB® Certification Exam.
The exact start time of the exam is individual for each candidate and will be communicated ~ 7 days before the exam date by email.
Exams are done in specific mode, so first, please get familiar with the rules available at Exam rules.

Modules: all CTFL, CTAL and CT
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.

Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | BRNO | 12.04.2023

On-Site ISTQB® Certification Exam.

Exam address: Impact Hub Brno, Cyrilská 7, Brno 602 00 Meeting room: White
Start: 9:00
Modules: all CTFL, CTAL and CT
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.
Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | BRATISLAVA | 03.04.2023

On-Site ISTQB® Certification Exam.
Adress: KRONE consulting services, 12. floor, Nivy Tower Bratislava, Mlynské nivy 18890/5, 811 09 Ružinov
Start: 13:30
Modules: all CTFL, CTAL and CT
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.
Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | ONLINE | 31.03.2023

Online ISTQB® Certification Exam.
The exact start time of the exam is individual for each candidate and will be communicated ~ 7 days before the exam date by email.
Exams are done in specific mode, so first, please get familiar with the rules available at Exam rules.

Modules: all CTFL, CTAL and CT
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.

Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | ONLINE | 17.03.2023

Online ISTQB® Certification Exam.
The exact start time of the exam is individual for each candidate and will be communicated ~ 7 days before the exam date by email.
Exams are done in specific mode, so first, please get familiar with the rules available at Exam rules.

Modules: all CTFL, CTAL and CT
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.

Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | PRAGUE | 27.02.2023

On-Site ISTQB® Certification Exam.

Exam address: Czechitas z.ú., Václavské náměstí 837/11 (3. floor), Darex building (entrance next to McDonalds) Praha 1 – Nové Město 110 00, Česká republika
Start: 9:00
Modules: all CTFL, CTAL and CT
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.
Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | ONLINE | 03.03.2023

Online ISTQB® Certification Exam.
The exact start time of the exam is individual for each candidate and will be communicated ~ 7 days before the exam date by email.
Exams are done in specific mode, so first, please get familiar with the rules available at Exam rules.

Modules: all CTFL, CTAL and CT
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.

Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | BRNO | 22.02.2023

On-Site ISTQB® Certification Exam.

Exam address: Impact Hub Brno, Cyrilská 7, Brno 602 00 Meeting room: White
Start: 9:00
Modules: all CTFL, CTAL and CT
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.
Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | Online | 17.02.2023

Online ISTQB® Certification Exam.
The exact start time of the exam is individual for each candidate and will be communicated ~ 7 days before the exam date by email.
Exams are done in specific mode, so first, please get familiar with the rules available at Exam rules.

Modules: all CTFL, CTAL and CT
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.

Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | BRATISLAVA | 09.02.2023

On-Site ISTQB® Certification Exam.
Adress: KRONE consulting services, 12. floor, Nivy Tower Bratislava, Mlynské nivy 18890/5, 811 09 Ružinov
Start: 9:00
Modules: all CTFL, CTAL and CT
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.
Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | PRAGUE | 08.02.2023

On-Site ISTQB® Certification Exam.

Exam address: Czechitas z.ú., Václavské náměstí 837/11 (3. floor), Darex building (entrance next to McDonalds) Praha 1 – Nové Město 110 00, Česká republika
Start: 9:00
Modules: all CTFL, CTAL and CT
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.
Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

Important: providing certification exams in Slovakia

Důležitá zpráva: poskytování certifikačních zkoušek na Slovensku

Znovu Vás vyzýváme, abyste důkladně zvážili výběr společnosti, u které budete vykonávat na Slovensku certifikační zkoušku.

Jak jsme již dříve informovali, společnost COPO-SSK (Slovenská spoločnosť pre kvalitu) nemá 1.1.2019 oprávnění k poskytování certifikačních zkoušek ISTQB.

Společnost nemá platnou smlouvu, nedisponuje platnými certifikačními otázkami v souladu s ISTQB, není vedena jako poskytovatel certifikačních zkoušek.

Jedním z důvodů pro ukončení spolupráce bylo zjištění, že společnost COPO-SSK sama vykonávala certifikační zkoušky, o kterých vůbec neinformuje CaSTB, přestože je k tomu smluvně zavázána. Takto byly vydávány certifikáty lidem, kteří nejsou registrovanými účastníky certifikační zkoušky.

Bohužel se dozvídáme o společnostech, které byly obětí podvodu a vlastní certifikát vydaný touto společností po 1.1.2019. I přes tvrzení od vedení Slovenské společnosti pre Jakost, kdy nás informovali, že tyto zkoušky již neprobíhají, jsme zjistili, že byly poskytovány do konce roku 2019 (konkrétně se jedná o pana Ľubomíra Bušfyho).

Tyto certifikáty však nemohou být uznány CaSTB ani zařazeny do registru ISTQB. V takovém případě musí být certifikační zkouška vykonána znovu u CaSTB.

Společnost COPO-SSK jsme opětovně vyzvali k zastavení těchto aktivit, vrácení fakturované části a řešení problému.

Přestože CaSTB nemá v těchto podvodných činnostech žádný podíl viny, chceme pomoci všem, kteří se stali součástí tohoto podvodu.

Chystáme podklady pro podání trestního oznámení pro všechny dotčené firmy i podání podnětu pro porušení ochranné známky ISTQB použité na certitikátech vydaných společností COPO-SSK.

Kontaktujte nás na email exec@castb.org.