Czech and Slovak Testing Board

ISTQB® Certification Exam | ONLINE | 17. 02. 2022

Online ISTQB® Certification Exam.
The exact start time of the exam is individual for each candidate and will be communicated ~ 7 days before the exam date by email.
Exams are done in specific mode, so first, please get familiar with the rules available at Exam rules.

Modules: all CTFL and CTAL
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.

Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | ONLINE | 03. 02. 2022

Online ISTQB® Certification Exam.
The exact start time of the exam is individual for each candidate and will be communicated ~ 7 days before the exam date by email.
Exams are done in specific mode, so first, please get familiar with the rules available at Exam rules.

Modules: all CTFL and CTAL
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.

Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | ONLINE | 28. 01. 2022

Online ISTQB® Certification Exam.
The exact start time of the exam is individual for each candidate and will be communicated ~ 7 days before the exam date by email.
Exams are done in specific mode, so first, please get familiar with the rules available at Exam rules.

Modules: all CTFL and CTAL
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.

Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | ONLINE | 20. 1. 2022

Online ISTQB® Certification Exam.
The exact start time of the exam is individual for each candidate and will be communicated ~ 7 days before the exam date by email.
Exams are done in specific mode, so first, please get familiar with the rules available at Exam rules.

Modules: all CTFL and CTAL
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.

Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

New Artificial Intelligence module in the portfolio

We are happy to share the news of adding a new ISTQB® Certified Tester AI Testing (CT-AI) module into the Specialist track of ISTQB portfolio. You can get familiar with module details, get into studying the syllabus or check other related documents on istqb.org.

CaSTB also offers exams in the English language for this module.

Important: providing certification exams in Slovakia

Důležitá zpráva: poskytování certifikačních zkoušek na Slovensku

Znovu Vás vyzýváme, abyste důkladně zvážili výběr společnosti, u které budete vykonávat na Slovensku certifikační zkoušku.

Jak jsme již dříve informovali, společnost COPO-SSK (Slovenská spoločnosť pre kvalitu) nemá 1.1.2019 oprávnění k poskytování certifikačních zkoušek ISTQB.

Společnost nemá platnou smlouvu, nedisponuje platnými certifikačními otázkami v souladu s ISTQB, není vedena jako poskytovatel certifikačních zkoušek.

Jedním z důvodů pro ukončení spolupráce bylo zjištění, že společnost COPO-SSK sama vykonávala certifikační zkoušky, o kterých vůbec neinformuje CaSTB, přestože je k tomu smluvně zavázána. Takto byly vydávány certifikáty lidem, kteří nejsou registrovanými účastníky certifikační zkoušky.

Bohužel se dozvídáme o společnostech, které byly obětí podvodu a vlastní certifikát vydaný touto společností po 1.1.2019. I přes tvrzení od vedení Slovenské společnosti pre Jakost, kdy nás informovali, že tyto zkoušky již neprobíhají, jsme zjistili, že byly poskytovány do konce roku 2019 (konkrétně se jedná o pana Ľubomíra Bušfyho).

Tyto certifikáty však nemohou být uznány CaSTB ani zařazeny do registru ISTQB. V takovém případě musí být certifikační zkouška vykonána znovu u CaSTB.

Společnost COPO-SSK jsme opětovně vyzvali k zastavení těchto aktivit, vrácení fakturované části a řešení problému.

Přestože CaSTB nemá v těchto podvodných činnostech žádný podíl viny, chceme pomoci všem, kteří se stali součástí tohoto podvodu.

Chystáme podklady pro podání trestního oznámení pro všechny dotčené firmy i podání podnětu pro porušení ochranné známky ISTQB použité na certitikátech vydaných společností COPO-SSK.

Kontaktujte nás na email exec@castb.org.

Certification exams for Foundation Level v2018 available in Slovak language

Now it is possible to pass the ISTQB Foundations level v2018 examination (ISTQB CTFL 2018) in Slovak language. We completely cover all 3 language variants – English, Czech and Slovak.

The exam according to the syllabus 2011 can be completed in Czech and Slovak until December 4, 2019 (this option is no longer in English).

After this date, it will be possible to pass the foundation level certification exam in all languages exclusively according to the 2018 syllabus.

ISTQB® CT Foundation Level Syllabus v2018 available in Slovak language

New ISTQB® Foundation Level Syllabus v2018 is available in Slovak language now.

You can download the materials here.

ISTQB® CT Foundation Level Syllabus v2018 available in Czech language

New ISTQB® Foundation Level Syllabus v2018 is available in Czech language now.

Together with this translation the updated ISTQB Glossary in Czech is released as well.

You can download the materials here.

Introduction of CTFL 2018 in Czech Republic and Slovakia

Preliminary plan for releasing the CTFL 2018 Syllabus

2018 Q2

2018 Q3

2018 Q4

2019 Q1 – Q2

Between January and June 2019, the exams will run concurrently according to the CTFL Syllabus version 2011 version and version 2018. Participants will have an option for taking an exam (applicable to all EN, CZ and SK languages)

At the moment, the following study materials (Download section) are available for the CTFL 2018 Syllabus: