Czech and Slovak Testing Board

ISTQB® Certification Exam | BRNO | 08. 08. 2022

On-Site ISTQB® Certification Exam.

Exam address: Notino, Londýnské nám. 881/6, 639 00 Brno-střed-Štýřice, Česko
Start: 9:00
Modules: all CTFL and CTAL
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.
Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

Participants are required to wear an FFP2 or higher grade respirator throughout the test. All candidates are asked to withdraw from the exam in case of symptoms of any respiratory disease.

ISTQB® Certification Exam | BRATISLAVA | 09. 08. 2022

On-Site ISTQB® Certification Exam.

Exam address: KRONE consulting services, 12th floor, Nivy Tower Bratislava, Mlynské nivy 18890/5, 811 09 Ružinov
Start: 9:00
Modules: all CTFL and CTAL
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.
Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

All candidates are asked to withdraw from the exam in case of symptoms of any respiratory disease.

ISTQB® Certification Exam | ONLINE | 28. 07. 2022

Online ISTQB® Certification Exam.
The exact start time of the exam is individual for each candidate and will be communicated ~ 7 days before the exam date by email.
Exams are done in specific mode, so first, please get familiar with the rules available at Exam rules.

Modules: all CTFL and CTAL
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.

Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | ONLINE | 07. 07. 2022

Online ISTQB® Certification Exam.
The exact start time of the exam is individual for each candidate and will be communicated ~ 7 days before the exam date by email.
Exams are done in specific mode, so first, please get familiar with the rules available at Exam rules.

Modules: all CTFL and CTAL
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.

Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | ONLINE | 22. 06. 2022

Online ISTQB® Certification Exam.
The exact start time of the exam is individual for each candidate and will be communicated ~ 7 days before the exam date by email.
Exams are done in specific mode, so first, please get familiar with the rules available at Exam rules.

Modules: all CTFL and CTAL
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.

Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | PRAGUE | 20. 06. 2022

On-Site ISTQB® Certification Exam.

Exam address: Czechitas, Václavské nám. 11, 3rd floor
Start: 8:00
Modules: all CTFL and CTAL
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.
Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

Participants are required to wear an FFP2 or higher grade respirator throughout the test. All candidates are asked to withdraw from the exam in case of symptoms of any respiratory disease.

ISTQB® Certification Exam | ONLINE | 16. 06. 2022

Online ISTQB® Certification Exam.
The exact start time of the exam is individual for each candidate and will be communicated ~ 7 days before the exam date by email.
Exams are done in specific mode, so first, please get familiar with the rules available at Exam rules.

Modules: all CTFL and CTAL
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.

Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

ISTQB® Certification Exam | BRNO | 15. 06. 2022

On-Site ISTQB® Certification Exam.

Exam address: Oracle – NetSuite
Dornych 510/38
Brno – Střed
617 00
Start: 9:00
Modules: all CTFL
See Examination for more details on modules offering, prices and exam rules.
Registration: please follow the steps in Exam enrollment section.

All candidates are asked to withdraw from the exam in case of symptoms of any respiratory disease.

New Artificial Intelligence module in the portfolio

We are happy to share the news of adding a new ISTQB® Certified Tester AI Testing (CT-AI) module into the Specialist track of ISTQB portfolio. You can get familiar with module details, get into studying the syllabus or check other related documents on istqb.org.

CaSTB also offers exams in the English language for this module.

Important: providing certification exams in Slovakia

Důležitá zpráva: poskytování certifikačních zkoušek na Slovensku

Znovu Vás vyzýváme, abyste důkladně zvážili výběr společnosti, u které budete vykonávat na Slovensku certifikační zkoušku.

Jak jsme již dříve informovali, společnost COPO-SSK (Slovenská spoločnosť pre kvalitu) nemá 1.1.2019 oprávnění k poskytování certifikačních zkoušek ISTQB.

Společnost nemá platnou smlouvu, nedisponuje platnými certifikačními otázkami v souladu s ISTQB, není vedena jako poskytovatel certifikačních zkoušek.

Jedním z důvodů pro ukončení spolupráce bylo zjištění, že společnost COPO-SSK sama vykonávala certifikační zkoušky, o kterých vůbec neinformuje CaSTB, přestože je k tomu smluvně zavázána. Takto byly vydávány certifikáty lidem, kteří nejsou registrovanými účastníky certifikační zkoušky.

Bohužel se dozvídáme o společnostech, které byly obětí podvodu a vlastní certifikát vydaný touto společností po 1.1.2019. I přes tvrzení od vedení Slovenské společnosti pre Jakost, kdy nás informovali, že tyto zkoušky již neprobíhají, jsme zjistili, že byly poskytovány do konce roku 2019 (konkrétně se jedná o pana Ľubomíra Bušfyho).

Tyto certifikáty však nemohou být uznány CaSTB ani zařazeny do registru ISTQB. V takovém případě musí být certifikační zkouška vykonána znovu u CaSTB.

Společnost COPO-SSK jsme opětovně vyzvali k zastavení těchto aktivit, vrácení fakturované části a řešení problému.

Přestože CaSTB nemá v těchto podvodných činnostech žádný podíl viny, chceme pomoci všem, kteří se stali součástí tohoto podvodu.

Chystáme podklady pro podání trestního oznámení pro všechny dotčené firmy i podání podnětu pro porušení ochranné známky ISTQB použité na certitikátech vydaných společností COPO-SSK.

Kontaktujte nás na email exec@castb.org.