Czech and Slovak Testing Board

ISTQB Certification Examination (Bratislava – 2020-06-09)

Public ISTQB certification examination in Bratislava on June 09, 2020.

Modules:

Registration process:

 1. select an exam date according to the preferred location
 2. register to the exam via email (info@castb.org or certification@castb.org)
 3. provide invoicing data
 4. pay the invoice

If you are interested, please contact us at info@castb.org.

ISTQB Certification Examination (Bratislava – 2020-05-12)

Public ISTQB certification examination in Bratislava on May 12, 2020.

Modules:

Registration process:

 1. select an exam date according to the preferred location
 2. register to the exam via email (info@castb.org or certification@castb.org)
 3. provide invoicing data
 4. pay the invoice

If you are interested, please contact us at info@castb.org.

ISTQB Certification Examination (Bratislava – 2020-04-07)

Public ISTQB certification examination in Bratislava on April 7, 2020.

Modules:

Registration process:

 1. select an exam date according to the preferred location
 2. register to the exam via email (info@castb.org or certification@castb.org)
 3. provide invoicing data
 4. pay the invoice

If you are interested, please contact us at info@castb.org.

Important: providing certification exams in Slovakia

Důležitá zpráva: poskytování certifikačních zkoušek na Slovensku

Znovu Vás vyzýváme, abyste důkladně zvážili výběr společnosti, u které budete vykonávat na Slovensku certifikační zkoušku.

Jak jsme již dříve informovali, společnost COPO-SSK (Slovenská spoločnosť pre kvalitu) nemá 1.1.2019 oprávnění k poskytování certifikačních zkoušek ISTQB.

Společnost nemá platnou smlouvu, nedisponuje platnými certifikačními otázkami v souladu s ISTQB, není vedena jako poskytovatel certifikačních zkoušek.

Jedním z důvodů pro ukončení spolupráce bylo zjištění, že společnost COPO-SSK sama vykonávala certifikační zkoušky, o kterých vůbec neinformuje CaSTB, přestože je k tomu smluvně zavázána. Takto byly vydávány certifikáty lidem, kteří nejsou registrovanými účastníky certifikační zkoušky.

Bohužel se dozvídáme o společnostech, které byly obětí podvodu a vlastní certifikát vydaný touto společností po 1.1.2019. I přes tvrzení od vedení Slovenské společnosti pre Jakost, kdy nás informovali, že tyto zkoušky již neprobíhají, jsme zjistili, že byly poskytovány do konce roku 2019 (konkrétně se jedná o pana Ľubomíra Bušfyho).

Tyto certifikáty však nemohou být uznány CaSTB ani zařazeny do registru ISTQB. V takovém případě musí být certifikační zkouška vykonána znovu u CaSTB.

Společnost COPO-SSK jsme opětovně vyzvali k zastavení těchto aktivit, vrácení fakturované části a řešení problému.

Přestože CaSTB nemá v těchto podvodných činnostech žádný podíl viny, chceme pomoci všem, kteří se stali součástí tohoto podvodu.

Chystáme podklady pro podání trestního oznámení pro všechny dotčené firmy i podání podnětu pro porušení ochranné známky ISTQB použité na certitikátech vydaných společností COPO-SSK.

Kontaktujte nás na email exec@castb.org.

ISTQB Certification Examination (Brno – 2020-03-18)

Public ISTQB certification examination in Brno on March 18, 2020.

Modules:

Registration process:

 1. select an exam date according to the preferred location
 2. register to the exam via email (info@castb.org or certification@castb.org)
 3. provide invoicing data
 4. pay the invoice

If you are interested, please contact us at info@castb.org.

ISTQB Certification Examination (Bratislava – 2020-03-17)

Public ISTQB certification examination in Bratislava on March 17, 2020.

Modules:

Registration process:

 1. select an exam date according to the preferred location
 2. register to the exam via email (info@castb.org or certification@castb.org)
 3. provide invoicing data
 4. pay the invoice

If you are interested, please contact us at info@castb.org.

ISTQB Certification Examination (Praha – 2020-03-11)

Public ISTQB certification examination in Praha on March 11, 2020.

Modules:

Registration process:

 1. select an exam date according to the preferred location
 2. register to the exam via email (info@castb.org or certification@castb.org)
 3. provide invoicing data
 4. pay the invoice

If you are interested, please contact us at info@castb.org.

ISTQB Certification Examination (Košice – 2020-02-28)

Public ISTQB certification examination in Košice on February 28, 2020.

Modules:

Registration process:

 1. select an exam date according to the preferred location
 2. register to the exam via email (info@castb.org or certification@castb.org)
 3. provide invoicing data
 4. pay the invoice

If you are interested, please contact us at info@castb.org.

ISTQB Certification Examination (Praha – 2020-02-25)

Public ISTQB certification examination in Praha on February 25, 2020.

Modules:

Registration process:

 1. select an exam date according to the preferred location
 2. register to the exam via email (info@castb.org or certification@castb.org)
 3. provide invoicing data
 4. pay the invoice

If you are interested, please contact us at info@castb.org.

ISTQB Certification Examination (Košice – 2020-02-20)

Public ISTQB certification examination in Košice on February 20, 2020.

Modules:

Registration process:

 1. select an exam date according to the preferred location
 2. register to the exam via email (info@castb.org or certification@castb.org)
 3. provide invoicing data
 4. pay the invoice

If you are interested, please contact us at info@castb.org.

ISTQB Certification Examination (Brno – 2020-02-18)

Public ISTQB certification examination in Brno on February 18, 2020.

Modules:

Registration process:

 1. select an exam date according to the preferred location
 2. register to the exam via email (info@castb.org or certification@castb.org)
 3. provide invoicing data
 4. pay the invoice

If you are interested, please contact us at info@castb.org.

ISTQB Certification Examination (Bratislava – 2020-02-18)

Public ISTQB certification examination in Bratislava on February 18, 2020.

Modules:

Registration process:

 1. select an exam date according to the preferred location
 2. register to the exam via email (info@castb.org or certification@castb.org)
 3. provide invoicing data
 4. pay the invoice

If you are interested, please contact us at info@castb.org.

ISTQB Certification Examination (Bratislava – 2020-01-21)

Public ISTQB certification examination in Bratislava on January 21, 2020.

Modules:

Registration process:

 1. select an exam date according to the preferred location
 2. register to the exam via email (info@castb.org or certification@castb.org)
 3. provide invoicing data
 4. pay the invoice

If you are interested, please contact us at info@castb.org.

Certification exams for Foundation Level v2018 available in Slovak language

Now it is possible to pass the ISTQB Foundations level v2018 examination (ISTQB CTFL 2018) in Slovak language. We completely cover all 3 language variants – English, Czech and Slovak.

The exam according to the syllabus 2011 can be completed in Czech and Slovak until December 4, 2019 (this option is no longer in English).

After this date, it will be possible to pass the foundation level certification exam in all languages exclusively according to the 2018 syllabus.

ISTQB Certification Examination (Košice – 2020-01-20)

Public ISTQB certification examination in Košice on January 20, 2020.

Modules:

Registration process:

 1. select an exam date according to the preferred location
 2. register to the exam via email (info@castb.org or certification@castb.org)
 3. provide invoicing data
 4. pay the invoice

If you are interested, please contact us at info@castb.org.

ISTQB Certification Examination (Praha – 2020-01-13)

Public ISTQB certification examination in Praha on January 13, 2020.

Modules:

Registration process:

 1. select an exam date according to the preferred location
 2. register to the exam via email (info@castb.org or certification@castb.org)
 3. provide invoicing data
 4. pay the invoice

If you are interested, please contact us at info@castb.org.

ISTQB Certification Examination (Brno – 2019-12-19)

Public ISTQB certification examination in Brno on December 19, 2019.

Modules:

Registration process:

 1. select an exam date according to the preferred location
 2. register to the exam via email (info@castb.org or certification@castb.org)
 3. provide invoicing data
 4. pay the invoice

If you are interested, please contact us at info@castb.org.

ISTQB Certification Examination (Praha – 2019-12-16)

Public ISTQB certification examination in Praha on December 16, 2019.

Modules:

Registration process:

 1. select an exam date according to the preferred location
 2. register to the exam via email (info@castb.org or certification@castb.org)
 3. provide invoicing data
 4. pay the invoice

If you are interested, please contact us at info@castb.org.

ISTQB Certification Examination (Praha – 2019-12-12)

Public ISTQB certification examination in Praha on December 12, 2019.

Modules:

Examination fees: http://castb.org/faq-2/
Application form: https://castb.org/wp-content/uploads/2019/04/ISTQB-Certification-Exam-Application-Form-EN-1.2.doc

Registration process:

 1. select an exam date according to the preferred location
 2. register to the exam via email (info@castb.org or certification@castb.org)
 3. provide invoicing data
 4. pay the invoice
 5. download the application form and take it to the exam

If you are interested, please contact us at info@castb.org.

ISTQB Certification Examination (Bratislava – 2019-12-11)

Public ISTQB certification examination in Bratislava on December 11, 2019.

Modules:

Examination fees: http://castb.org/faq-2/
Application form: https://castb.org/wp-content/uploads/2019/04/ISTQB-Certification-Exam-Application-Form-EN-1.2.doc

Registration process:

 1. select an exam date according to the preferred location
 2. register to the exam via email (info@castb.org or certification@castb.org)
 3. provide invoicing data
 4. pay the invoice
 5. download the application form and take it to the exam

If you are interested, please contact us at info@castb.org.