Czech and Slovak Testing Board

Czech and Slovak Testing Board

Jsme oficiálním regionálním zástupcem ISTQB® (International Software Testing Qualifications Board) a reprezentujeme tuto organizaci pro Českou a Slovenskou Republiku.

Většina členů CaSTB je zapojena do mnoha aktivit v ISTQB® organizaci prostřednictvím ISTQB® pracovních skupin.

Naše poslání

Základní stupeň En Cz
Pokročilý stupeň
Manažer
testování
En
Test
analytik
En
Technický
test analytik
En

CaSTB zajišťuje oficiální překlad originálních anglických materiálů do čestiny a slovenštiny. Rovněž poskytuje ISTQB® Slovník pojmů, který vysvětluje terminologii využívanou v materiálech ISTQB®.