CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Online ISTQB® Certifikační zkouška

Přesný čas zahájení zkoušky je individuální pro každého kandidáta a bude sdělen ~7 dní před termínem zkoušky emailem.

Předpoklady

Některé z modulů ISTQB® Cetifikačního schéma mají pevně stanovené podmínky:

 • Online zkoušky jsou prováděny ve speciálním režimu, proto se prosím nejprve seznamte s pravidly v sekci Pravidla zkoušek.
 • Certifikát ze základní úrovně (CTFL) je potřebný pro absolvování zkoušky ze všech dalších ISTQB® modulů.
 • Kandidáti na expertní úroveň musí splnit kritéria popsané na stránkách istqb.org.

Na úspěšné složení certifikační zkoušky je doporučeno:

 • Mít cca 1 rok praktických zkušeností pro moduly na základní úrovni a cca 3 roky pro moduly na pokročilé úrovni.
 • Pochopit oblasti a praktiky popsané v učební osnově pro daný modul. Učební osnovy jsou dostupné v části Ke stažení nebo na stránkách istqb.org.
 • Seznámit se s konkrétními termíny (klíčovými slovy) v daném modulu. Slovník ISTQB® je pro tento účel k dispozici v různých jazycích.
 • Použít literaturu uvedenou v osnovách, abyste získali více podrobností o teorii nebo uplatňování konkrétních praktik uvedených v učebních osnovách.
 • Projít dokument Exam Structure and Rules pro daný modul, abyste se seznámili s typem dotazů v certifikační zkoušce.
 • Projít kategorizaci otázek známou jako K-Levels.
 • Projít vzorovou zkoušku (Sample Exam) dostupnou pro každý modul, abyste si otestovali své znalosti.
 • POZOR: Úspěšné absolvování vzorové zkoušky není v žádném případě zárukou úspěšného absolvování certifikační zkoušky.
 • Absolvovat akreditované školení poskytované našimi partnery, které CaSTB akredituje na jednotlivé moduly. Velmi se doporučuje absolvovat školení hlavně pro pokročilé moduly

Přihlášení na zkoušku

Emailová objednávka
 1. Přihlaste se ke zkoušce pomocí formuláře na této stránce a do poznámky přidejte:
  • Datum narození
  • Požadovaný modul ze kterého chcete dělat zkoušku
  • V případě zkoušky CTFL přidejte i jazyk, ve kterém chcete zkoušku absolvovat
  • Pro zkoušky z pokročilých modulů přidejte číslo CTFL certifikátu
  • Fakturační údaje:  Vaše celé jméno a adresu. V případě firmy - název firmy, adresu, IČO a DIČ
  • Pokud vlastníte voucher a chcete jej použít tak přidejte číslo voucheru
 2. Vaše přihláška bude potvrzená emailem. Následně obdržíte fakturu k zaplacení.
 3. Po zkoušce emailem obdržíte výsledky a certifikát.

Tento postup platí i pro uchazeče opakující zkoušku. Mezi pokusy o zkoušku není žádná čekací doba.

Zrušení zkoušky

Zrušení zkoušky je účtováno na základě následujících pravidel:
 • zdarma více než 48 hodin před zkouškou
 • 50% z ceny zkoušky méně než 48 hodin před zkouškou
 • 100% z ceny zkoušky méně než 24 hodin před zkouškou
Zrušení zkoušky je potřeba doručit e-mailem na adresu exams@castb.org.

Certifikační autorita

Czech and Slovak Testing Board

Czech and Slovak Testing Board
Certifikační autorita pro Českou republiku a Slovensko, Členský board ISTQB®.

Datum a čas konání
22.12.2023 08:00

Typ zkoušky
Online

Moduly
Foundation, Advanced, Specialist, Expert

Přihlášení na zkoušku

Pravidla zkoušek

Tento web využívá cookies. V zájmu zlepšování poskytovaných služeb se může kromě nezbytných cookies nutných pro chod webové stránky jednat o soubory personalizační, analytické i reklamní. K použití těchto typů cookies potřebujeme váš souhlas. Kompletní informace o zpracování vašich osobních údajů naleznete na stránce Ochrana soukromí.

Nastavení cookies