Czech and Slovak Testing Board

Vydanie novej verzie slovníka ISTQB®, verzia 2.3

Valná hromada ISTQB v San Franciscu 28. Marca schválila vydanie slovníka ISTQB® vo verzii 2.3.