Czech and Slovak Testing Board

Učebná osnova ISTQB® pre základný stupeň v2018 dostupná v slovenskom jazyku

Nová učebná osnova ISTQB® pre základnú úroveň v2018 je teraz dostupná v slovenskom jazyku.

Materiály sú k stiahnutiu tu.