Czech and Slovak Testing Board

Učebná osnova ISTQB® pre základný stupeň v2018 dostupná v českom jazyku

Nová učebná osnova ISTQB® pre základnú úroveň v2018 je teraz dostupné v českom jazyku.

S týmito preloženými materiálmi vydávame aj aktualizovaný slovník pojmov ISTQB®.

Materiály sú k stiahnutiu tu.