Czech and Slovak Testing Board

TESENA sa stáva strieborným partnerom ISTQB

Spoločnosť Tesena sa stala ISTQB Partnerom stribornej úrovne. Gratulujeme!
Viac o partnerskom programe tu.