Czech and Slovak Testing Board

Skúšky

Typy skúšok
Moduly
Študijné predpoklady
Požiadavky pre online skúšky
Prihlásenie na skúšku
Zrušenie skúšky
Skúškové otázky
Pravidlá skúšky
Certifikáty

Typy skúšok

Czech and Slovak Testing Board ako členský board ISTQB® ponúka tri varianty ISTQB® certifikačných skúšok:

Termíny všetkých skúšok nájdete v časti Aktuality alebo na našom Facebooku. V prípade, že Vám žiadny nevyhovyje, kontaktujte nás na exams@castb.org.

Moduly

CaSTB v súčasnosti ponúka nasledujúce certifikačné skúšky ISTQB®. Podrobnosti o jednotlivých moduloch nájdete v časti Certifikácie.

ISTQB® Certifikovaný Tester, základná úroveň (CTFL)
Certifikačný modul (kód) Jazyk skúšky Dĺžka skúšky (min)* Počet otázok Max bodov Body na prejdenie (65%) Cena (bez DPH)**
CTFL v2018 (CTFL) EN/CZ/SK 60/75 40 40 26 120€ / 3000kč
Agile Tester (CTFL-AT) EN/CZ

 

ISTQB® Certifikovaný Tester, pokročilá úroveň (CTAL)
Certifikačný modul (kód) Jazyk skúšky Dĺžka skúšky (min)* Počet otázok Max bodov Body na prejdenie (65%) Cena (bez DPH)**
Test Manager (CTAL-TM) EN 180/225 65 115 75 180€ / 4600kč
Test Analyst v3.1 (CTAL-TA) 120/150 40 80 52
Technical Test Analyst v4.0 (CTAL-TTA) 120/150 45 78 51
Agile Technical Tester (CTAL-ATT) 90/113 40 64 48 200€ / 5100kč
Full Core (CTAL-Full) dosiahnuté dokončením CTAL TM, TA, TTA zdarma

 

ISTQB® Certifikovaný Tester, špecializované moduly
Certifikačný modul (kód) Jazyk skúšky Dĺžka skúšky (min)* Počet otázok Max bodov Body na prejdenie (65%) Cena (bez DPH)**
Acceptance Tester (CT-AcT) EN 60/75 40 40 26 150€ / 3800kč
Automotive Software Tester (CT-AuT)
Gambling Industry Tester (CT-GT)
Game Testing (CT-GT)
Mobile Application Tester (CT-MAT)
Model-based Tester (CT-MBT)
Usability Tester (CT-UT)
Artificial Intelligence (CT-AI) 60/75 40 47 31 150€ / 3800kč
Performance Tester (CT-PT) 90/113 40 40 26 150€ / 3800kč
Security Tester (CT-Sec) 120/150 45 80 52 200€ / 5100kč
Test Automation Engineer (CT-TAE) 90/113 40 75 49 200€ / 5100kč

* Kandidáti, ktorí skladajú skúšku v inom ako rodnom jazyku a kandidáti so znevýhodnením (napr. dislexiou) dostanú 25% času naviac.
** Cena skúšok je rovnaká pre všetky pokusy a typy skúšok.

ISTQB® Certifikovaný Tester, expertná úroveň (CTEL)

CaSTB aktuálne neposkytuje certifikačné skúšky na expertnej úrovni. V prípade záujmu o takúto skúšky nás prosím kontaktujte na exams@castb.org.

Študijné predpoklady

Niektoré z modulov ISTQB® Certifikačnej schémy majú pevne stanovené podmienky:

Na úspešné zloženie certifikačnej skúšky je doporučené:

Požiadavky pre online skúšky

Online skúšky bežia v režime predpísanom pravidlami ISTQB, preto každý uchádzač musí spĺňať všetky nasledujúce podmienky a pravidlá, inak online skúška nebude povolená.

Prihlásenie na skúšku

Tento postup platí aj pre uchádzačov opakujúcich skúšku. Medzi pokusmi o skúšku nie je žiadna čakacia doba.

Zrušenie skúšky

Storno skúšky je spoplatnené na základe nasledujúcich pravidiel:

Zrušenie skúšky je potrebné doručiť e-mailom na adresu exams@castb.org.

Pravidlá skúšky

Všetky skúšky organizované CaSTB sú organizované vyškolenými odborníkmi, ktorí dohliadajú na priebeh skúšky, aby boli splnené nasledujúce pravidlá:

Kandidáti nesmú:

V prípade podvádzania bude skúška prerušená a váš pokus o skúšku bude považovaný za neúspešný.

Viac podrobností o skúške poskytne jej organizátor na začiatku skúšky.

Opatrenia v dôsledku COVID-19

Z dôvodu posledného vývoja prípadov COVID-19 v Českej republike a na Slovensku vyzývame všetkých účastníkov, aby:

Skúškové otázky

Skúškové otázky, poskytované CaSTB, sú revidované niekoľkými špecialistami z oblasti, ktorej sa venuje jednotlivý modul, alebo špecialistami na proces ISTQB® skúšok. Na základe toho môžeme potvrdiť, že všetky skúškové otázky zodpovedajú pravidlám definovaným v dokumentoch:

Certifikáty

Úspešní kandidáti obdržia certifikát potvrdzujúci ich úspech v elektronickej podobe. Všetci úspešní kandidáti môžu byť zaradení do databáze ISTQB® Successful Candidates Registry, ktorá je k dispozícii na webe scr.istqb.org (žiadosť sa podáva pri prihlásení na skúšku).

Certifikáty sú platné celosvetovo a ich platnosť je neobmedzená, okrem modulov na expertnej úrovni, kde je platnosť nastavená na 5 rokov.

 

V prípade akékoľvek otázok alebo sťažností týkajúcich sa skúšok, nás kontaktujte na adrese exams@castb.org.