Czech and Slovak Testing Board

msg-life Slovakia sa stáva PLATINUM partnerom ISTQB

Spoločnosť msg-life Slovakia sa stala ISTQB Partnerom PLATINUM úrovne. Spoločnosť bola povýšena z partnerstva zlatej úrovne. Gratulujeme!
Viac o partnerskom programe tu.