Czech and Slovak Testing Board

ISTQB certifikácia zadarmo pre najlepších študentov predmetov v oblasti testovania softvéru

Od zimného semestra 2017 získajú vybraní najlepší študenti predmetov súvisiacich s testovaním softvéru vyučovaných na katedre počítačov ČVUT FEL možnosť absolvovať certifikačnú skúšku ISTQB zadarmo. Program sa týka certifikátov ISTQB Certified Tester Foundation Level a ISTQB Foundation Level Agile Tester. Táto ponuka je financovaná z prostriedkov Czech and slovenských Testing Board (CaSTB).
 
Pilot tohto programu beží pre predmety týkajúce sa testovanie softvéru, ktoré vyučuje Miroslav Bureš. Cieľom tejto aktivity je podpora odborného vzdelávania softvérových testerov, podpora študentov, ktorí majú záujem o oblasť testovania a zároveň otvorenie ďalších možností spolupráce medzi univerzitou a IT firmami. Tento program tak dobre zapadá do cieľa ISTQB: podpory rozvoja testerské profesie ako na globálnej úrovni, ako aj v jednotlivých regiónoch.

Kontaktná osoba: Miroslav Bureš