Czech and Slovak Testing Board

Certifikát ISTQB

Využite ISTQB certifikácie a staňte sa profesionálmi v obore testovania. Preukážte svojím súčasným alebo budúcim zamestnávateľom svoje znalosti a schopnosti.

Získať certifikát ISTQB