Czech and Slovak Testing Board

CaSTB uzavrela prvné partnerstvo s Kedros, a.s.

Po mesiacoch príprav s radosťou oznamujeme , že sa spoločnosť Kedros, a.s. stala prvním partnerom CaSTB.

Kedros a.s. dodáva riešenia a poskytuje služby v oblasti informačných systémov postavených prevažne na platformách Microsoft .NET a Java. Dôležitou súčasťou činností spoločnosti je dodávka služieb v rámci IT infraštruktúry, ktorá zahrňuje komplexný proces poskytovania služieb od analýzy cez špecifikáciu, návrh až po správu a údržbu riešení. Dalšou špecifickou oblasťou aktivít, ktorú spoločnosť poskytuje tiež ako samostatnú službu, je testovanie.