Czech and Slovak Testing Board

AAS Slovakia sa stáva strieborným partnerom ISTQB

Spoločnosť AAS Slovakia s.r.o. sa stala ISTQB Partnerom stribornej úrovne. Gratulujeme!
Viac o partnerskom programe tu.