Czech and Slovak Testing Board

Czech and Slovak Testing Board

Zastupujeme International Software Testing Qualifications Board (ISTQB®) ako členský výbor v Českej a Slovenskej republike.

Väčšina členov Czech and Slovak Testing Board (CaSTB) je zapojených do mnohých činností ISTQB® cez ISTQB® pracovné skupiny.

Naše poslanie

Základný stupeň (CTFL) En Sk
Pokročilý stupeň (CTAL)
Manažér testovania En
Test analytik En
Technický test analytik En

CaSTB zaisťuje oficiálny preklad originálnych materiálov z anglického jazyka do češtiny a slovenčiny. Rovnako poskytuje ISTQB® Slovník pojmov, ktorý vysvetľuje terminológiu využívanú v materiáloch ISTQB®.