CaSTB - Czech and Slovak Testing Board

Nový modul Umělá Inteligence přidaný do portfolia

Article published by Filip Rechtoris, on 6.2.2022

https://castb.org/en/blog-eng/novy_modul_umela_inteligence_eng

Nový modul Umělá Inteligence přidaný do portfolia

S radostí Vám oznamujeme přidání nového modulu ISTQB® Certified Tester AI Testing (CT-AI) do nabídky Specializovaných modulů v portfoliu ISTQB. Již dnes se proto můžete seznámit s podrobnostmi modulu a začít studovat sylabus nebo si prohlédnout ostatní související dokumenty na istqb.org.

CaSTB samozřejmě nabízí i zkoušky pro tento modul v angličtině.

This website uses cookies. Apart from essential cookies needed for the website to function, we might use personalized, analytical and advertising cookies to improve our services. We need your consent to use these types of cookies. Complete information on the processing of your personal data can be found on the page Privacy Policy.

Cookie settings