Czech and Slovak Testing Board

Učební osnovy ISTQB® pro základní úroveň v2018 dostupné v českém jazyce

Nové učební osnovy ISTQB® pro základní úroveň v2018 jsou nyní dostupné v českém jazyce.

S těmito přeloženými materiály vydáváme i aktualizovaný slovník pojmů ISTQB®.

Materiály jsou ke stažení zde.