Czech and Slovak Testing Board

Naši členové

Výkonný výbor

Petr Neugebauer Petr Neugebauer, prezident neugebauer@castb.org
Lukáš Piška Lukáš Piška, viceprezident piska@castb.org
David Janota, viceprezident janota@castb.org

Finanční výbor

Marek Majerník Marek Majerník, majernik@castb.org Miroslav Renda Miroslav Renda, renda@castb.org

Členové

Miroslav Bureš Miroslav Bureš, miroslav.bures@castb.org Consultant and researcher in software testing and QA, ČVUT, Praha, Česká republika
Robert Dankanin Robert Dankanin, robert.dankanin@castb.org Výkonný ředitel, STEST CZ, s.r.o., Praha, Česká republika
Prezident CaSTB (2006-2015)
Karol Frühauf Karol Frühauf, karol.fruhauf@castb.org CEO, INFOGEM AG, Baden, Švýcarsko
Pavel Herout Pavel Herout, herout@castb.org Lektor, Západočeská univerzita, Plzeň, Česká republika
David Janota, david.janota@castb.org Ředitel QA, CN Group CZ a.s., Praha, Česká republika
Roman Jurkech Roman Jurkech, roman.jurkech@castb.org Majitel STEST SK, s.r.o., Slovenská Republika
Tereza Kuco, kuco@castb.org Manažer testování, tesena, Praha, Česká republika
Marek Majerník Marek Majerník, marek.majernik@castb.org Test architekt, Kedros, a. s., Bratislava, Slovenská republika
Viceprezident CaSTB (2017-2019)
Martin Malaník Martin Malaník, martin.malanik@castb.org CEO, SMARTEN DEFT s.r.o., Zlín, Česká republika
Sekretář CaSTB (2019-…)
Petr Neugebauer Petr Neugebauer, petr.neugebauer@castb.org Senior konzultant, yes4Q, s.r.o., Brno, Česká republika
Prezident CaSTB (2015-…)
Lukáš Piška Lukáš Piška, lukas.piska@castb.org Test architect, Uherské Hradiště, Česká republika
Daniel Poľan Daniel Poľan, daniel.polan@castb.org QA Lead, Adacta, Brno, Česká republika
Viceprezident CaSTB (2019-…)
Sekretář CaSTB (2017-2019)
Miroslav Renda Miroslav Renda, miroslav.renda@castb.org Senior Test Manažer, tesena, Praha, Česká republika
Viceprezident CaSTB (2015-2017)
Jana Zientková Jana Zientková, jana.zientkova@castb.org Test Lead, tesena, Praha, Česká republika
Sekretář CaSTB (2015-2017)

Čestní členové

Maria Bieliková Mária Bieliková, maria.bielikova@castb.org Univerzitní profesor, Institut informatiky a softwarového inženýrství, Fakulta informatiky a informačních technologií, Slovenská technická univerzita v Bratislavě

Podporující členové

Gábor Puhalla Gábor Puhalla, gabor.puhalla@castb.org Výkonný ředitel, profiq s.r.o., Praha, Česká republika
Marcel Veselka Marcel Veselka, marcel.veselka@castb.org Manažer testování, tesena, Praha, Česká republika
Viceprezident CaSTB (2012-2015)